Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2 CB

Temat: Powtórzenie wiadomości – Przedsiębiorstwo cz.1

Proszę przypomnieć wiadomości dotyczące:

1.Klasyfikacja przedsiębiorstw – formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa indywidualne, spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa publiczne (państwowe i komunalne).

2.Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej.

3.Otoczenie przedsiębiorstwa.

4.Finansowanie działalności gospodarczej. Efekty finansowe przedsiębiorstwa: wyniku finansowego, elementy wyniku finansowego, zysk (dochód) brutto i netto, sposób obliczania wyniku finansowego (zysku).

5.ZADANIE DO WYKONANIA Po utrwaleniu wiadomości proszę wykonać ćwiczenia w Karcie pracy przesłać do oceny.

Karta pracy w załączeniu 6.05.2020 KARTA PRACY-powtórzenie wiadomości

 

Kartę pracy proszę przesłać w edytorze teksu WORD na adres e-mail beata.klasa12@gmil.com wpisując w tytule wiadomość KP-Przedsiębiorstwo imię i nazwisko oraz klasę. Termin przesyłania prac 07.05.2020 r.( max do czwartku).

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-i-funkcjonowanie-przedsiebiorstwa/Dz53SG7Rk

Pozdrawiam, Beata Waszczuk