Uncategorized

Rachunkowość i rozliczenia podatkowe kl. 3MTP/technik agrobiznesu

Temat: Powtórzenie wiadomości – sprawdzian wiadomości.

Celem lekcji będzie przygotowanie się do sprawdzianu poprzez uporządkowanie wiedzy oraz utrwalenie nabytych wiadomości.

Bardzo proszę, abyście wykorzystali moje propozycje w powtórzeniu materiału:

1)Dokumentacja działalności gospodarczej.

2)Aktywa trwałe i obrotowe. Kapitały własne i zobowiązania.

3)Konto księgowe.

4)Inwentaryzacja.

5)Niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne.

6) Test sprawdzający w załączniku Sprawdzian wiadomości rachunkowość

Test sprawdzający proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomości Test rachunkowość, imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 06.05.2020 (środa do godz. 15.00). Proszę wysłać w edytorze tekstu WORD

Pozdrawiam i życzę powodzenia,  Beata Waszczuk