Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl.1CB

13.05.2020 Temat: Sprawdzian wiadomości – dział przedsiębiorstwo.

Celem lekcji będzie przygotowanie się do sprawdzianu poprzez uporządkowanie wiedzy oraz utrwalenie nabytych wiadomości.

Proszę przypomnieć wiadomości dotyczące:

1.Klasyfikacja przedsiębiorstw-formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa indywidualne, spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa publiczne (państwowe i komunalne).

2.Podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej.

3.Otoczenie przedsiębiorstwa.

4.Finansowanie działalności gospodarczej. Efekty finansowe przedsiębiorstwa: wyniku finansowego, elementy wyniku finansowego, zysk (dochód) brutto i netto, sposób obliczania wyniku finansowego (zysku).

5.Główne instrumenty marketingowe.

6.Działania promocyjne.

7.SPRAWDZIAN w załączeniu Test sprawdzający-przedsiębiorstwo

Proszę samodzielnie rozwiązać zadania i przesłać rozwiązany test lub odpowiedzi ( numer i odpowiedź) do godziny 15.00 na adres email beata.klasa12@gmail.com 

Życzę powodzenia, pozdrawiam

Beata Waszczuk