Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości 2PT

Temat: Rozmowa kwalifikacyjna.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej należy stosować zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Przed przystąpieniem do rozmowy kandydat powinien zebrać informacje o firmie i stanowisku o które się ubiega oraz przypomnieć sobie swoje sukcesy i osiągnięcia w życiu zawodowym i prywatnym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej warto zadbać o elegancki ubiór, punktualność, przezwyciężenie stresu i uważne słuchanie rozmówcy.

Zadania do wykonania:  na podstawie materiału zamieszczonego w linku:

http://www.podrecznik.edugate.pl/4-rynek-pracy/4-8-jak-rozmawiac-z-pracodawca-rozmowa-kwalifikacyjna/

1)Wypisz w punktach najczęstsze błędy popełniane przez osoby ubiegające się o pracę.

2)Jakie elementy komunikacji niewerbalnej (tzw. mowę ciała)  należy wykorzystać podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Odpowiedzi proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość ĆW imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac   17.04.2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam, Beata Waszczuk