2BT (Tech)Zdalne Lekcje

Podstawy konstrukcji maszyn 2BT 21.05.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Czujniki i przetworniki analogowo- cyfrowe.

Czujniki są elementami, które zamieniają wartość określonej wielkości fizycznej/chemicznej zazwyczaj na adekwatną wartość natężenia prądu. Stosowane są w układach mechatronicznych gdzie pełnią kluczową rolę i często są też źródłem awarii tychże układów.

Przetwornik analogowo-cyfrowy A/C , to układ służący do zamiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy. Dzięki temu możliwe jest przetwarzanie ich w urządzeniach elektronicznych opartych o architekturę zero-jedynkową oraz gromadzenie na dostosowanych do tej architektury nośnikach danych. Proces ten polega na uproszczeniu sygnału analogowego do postaci skwantowanej (dyskretnej), czyli zastąpieniu wartości zmieniających się płynnie do wartości zmieniających się skokowo w odpowiedniej skali (dokładności) odwzorowania. Przetwarzanie A/C tworzą 3 etapy:próbkowanie, kwantyzacja i kodowanie. Działanie przeciwne do wyżej wymienionego wykonuje przetwornik cyfrowo- analogowy C/A

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się przetwornikami. Kluczowe będzie zrozumienie czym różni się sygnał cyfrowy od analogowego, co bardzo dobrze zostało wyjaśnione na poniższym filmie.

Po obejrzeniu napiszcie czym różni się sygnał analogowy od cyfrowego. Możecie posłużyć się rysunkiem.

Notatkę prześlijcie na messenger, w przypadku pytań jestem dostępny w dowolnym czasie.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski