Uncategorized

Podstawy gastronomii – IP4

04.06.2020

Temat: Podział norm i ich typy.

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie podziału norm oraz ich typologię.

Znamy już pojęcie normy. Dzisiaj poznamy ich podział oraz typy norm.

Podział norm ze względu na obszar stosowania:

  • międzynarodowe –
  • regionalne
  • krajowe

Typy norm powszechnych:

  • norma podstawowa – dotyczy ogólnych postanowień (zagadnień) w jednej określonej dziedzinie,
  • norma terminologiczna – dotyczy terminów, ich definicji, objaśnień, przykładów,
  • norma procesu – określa wymagania, które powinny być spełnione w procesie,
  • norma badań- dotyczy metod i kolejności badań oraz pobierania próbek,
  • norma wyrobu – dotyczy wymagań, które powinien spełniać wyrób.

Treści do lekcji znajdziecie w prezentacji:

normy w gastronomii

Po zapoznaniu się z nią proszę sporządzić natatkę i przesłać na moją pocztę do 06.06.2020r

Pozdrawiam J. Zając