1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Podstawy gastronomii I PT

30.04.2020r

Temat: Systemy zapewnienia jakości zdrowotnej żywności

Cel lekcji: poznanie systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności

Rozpoczynamy nowy dział:Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia

Zagadnienie do zapisania i opracowania w zeszycie:

1. Jakość – definicja

2. Cechy składowe jakości

3. Systemy zapewnienia jakości zdrowotnej żywności ( skrót i pełna nazwa)

W celu realizacji tematu proszę o zapoznanie się z prezentacją i opracowanie zagadnień

systemy jakości zdrowotnej żywności

Pozdrawiam Teresa Szymoniuk