Uncategorized

Podstawy gastronomii I PT

21.05.2020r

TEMAT: Zasady postępowania z odpadami w zakładzie gastronomicznym i  regulacje prawne

Celem lekcji jest poznanie zasad postępowania z odpadami w zakładzie gastronomicznym.

Zagadnienia do lekcji:

  1. Akty prawne regulujące gospodarkę odpadami
  2. Podział odpadów w gastronomii
  3. Zasady postępowania z odpadami
  4. Śmieci w gastronomii

Odpady powstają w życiu codziennym na , w każdym miejscu, w każdym zakładzie. Odpady w gastronomii to zatem odpady kuchenne w postaci wszelkich resztek żywności, które powstają w samodzielnych punktach gastronomicznych oraz na przykład firmowych czy szkolnych stołówkach i kawiarniach. Szczególnym typem odpadów produkowanych w gastronomii są odpady pochodzenia zwierzęcego. Odpowiednie postępowanie prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów oraz właściwego ich zagospodarowywania.  Odpady gastronomiczne z przedsiębiorstwa spożywczego powinny być usuwane zgodnie obowiązującymi  przepisami. Treści do lekcji znajdziecie pod tym adresem. . https://ekofabryka.com.pl/odpady-w-gastronomii/    oraz w załączniku.

ODPADY