Uncategorized

Plastyka kl1

Temat:Jakie możliwości twórcze kryją się w nowych mediach?
Witajcie moi drodzy , celem dzisiejszej lekcji jest uświadomienie sobie, jakie możliwości w rozwoju sztuki dają nowe media.
Nowe media – termin pojawił się w latach 60. XX wieku. Nowe media definiuje się jako technologie i techniki przekazu powszechnie stosowane od połowy lat 80. XX wieku. Ich początek wiąże się z upowszechnieniem telewizji satelitarnej, wideo i komputerów osobistych. Nowe media to głównie techniki przekazu wizualnego, audiowizualnego, zalicza się do nich technologie pozamonitorowe (np. telefon komórkowy, telefax[, a za jego sztandarową egzemplifikację uznaje się Internet, ze względu na specyficzne cechy komunikacyjne.Za specyficzne cechy nowych mediów uznaje się przede wszystkim: wzajemne powiązanie, dostęp do indywidualnych użytkowników, którzy mogą występować zarówno w roli nadawców, jak i odbiorców, wszechobecność, interaktywność, wielość sposobów użycia i otwarcia, niedookreśloność przestrzenną i delokalizację.
Zadaniem dla Was jest dowiedzieć się co kryje się pod terminem: multimedia i gdzie po raz pierwszy zostały wykorzystane?
Przypominam o pracach na które czekam: agataoleksiewicz23@gmail.pl
Pozdrawiam Was. AO.