AktualnościKonkursyUncategorizedZrealizowane

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”

 

    22 marca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju wzięło udział 28 uczestników, w tym dwóch uczniów z naszej szkoły:
Szymon Klajda z klasy IRT oraz Maciej Duda z klasy VBT. 
    Turniej został rozegrany w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie mieli zazadanie  rozwiązać test składający się z 40 pytań dotyczących pożarniczego rzemiosła, pomocy przedmedycznej oraz historii pożarnictwa. Z każdej grupy wyłoniono uczestników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w teście. Następnie musieli oni wykazać się znajomością przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętnością prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
    W wyniku finałowych rozgrywek wyłoniono zwycięzców:
III kategoria wiekowa – szkoły ponadpodstawowe: 
I miejsce: Przemysław Kowalski – Liceum Ogólnokształcące w Parczewie
II miejsce: Zuzanna Kalińska – Liceum Ogólnokształcące w Parczewie
III miejsce: Maciej Duda – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu
Wszystkim uczestnikom gratulujemy. 
Nauczyciele wf