Uncategorized

Obróbka materiałów – zajęcia praktyczne IBT gr. 1

Temat: Tolerancja- przeliczanie odchyłek wymiaru, Pasowanie- odchyłki graniczne, Pasowanie- luz graniczny

Data : 23.04.2020 oraz 30.04.2020

Ilość jednostek lekcyjnych : 10

Przyszedł czas gdzie musimy nauczyć się odczytywać graniczne wymiary z tablic tolerancji. Przesyłam Wam tablice tolerancji dla wałków i dla otworów. Spróbujcie, na podstawie poprzednio przesłanych informacji odczytać z tych tablic graniczne wymiary (czyli najmniejszy i największy dopuszczalny wymiar) dla wałka lub otworu o danej średnicy i danej klasy tolerancji np. wałek o średnicy 15mm i klasie j6 ma wymiary graniczne: od 14,997mm do 15,008mm.

W tabeli, w drugiej kolumnie od lewej strony macie podane zakresy średnicy wałka w milimetrach (lub otworu). Pamiętajcie że wszystkie pozostałe liczby w tabeli to mikrometry!!!

Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się zagadnieniem pasowania elementów mechanicznych. Najprostszym przykładem niech będzie wałek i łożysko które jest na nim osadzone. Domyślacie się że wewnętrzny pierścień łożyska nie może obracać się niezależnie od wałka. Powinien być stabilnie na nim osadzony, ale jednocześnie montaż łożyska na wałek nie powinien być zbyt problematyczny i nie powinien wymagać zbyt dużej siły. Właśnie to wzajemne dopasowanie wymiarów wałka i wewnętrznego pierścienia doskonale opisuje zagadnienie pasowania.

W przesłanym, na pierwszych zajęciach o tolerancji i pasowaniu pliku, od strony 10 rozpoczyna się wyjaśnienie zagadnienia pasowania. Zapoznajcie się z tym materiałem i odpowiedzcie na następujące pytania:

 1. Jakie wyróżniamy rodzaje pasowań?
 2. Jak wygląda poprawny zapis pasowania?
 3. Jakie są właściwości połączenia i gdzie może znaleźć zastosowanie następujące pasowanie: H7/p6, H7/f7, H11/d9, H7/k6
 4. W oparciu o przesłaną wcześniej tabelę tolerancji, napisz wymiary graniczne dla następujących tolerancji:
  wałki:
  średnica 7mm/h4
  średnica 20mm/j6
  średnica 100mm/js4
  otwory:
  średnica 5mm/H8
  średnica 11mm/K6
  średnica 52mm/M7
 5. Odpowiedzi na powyższe zagadnienia będą podstawą do otrzymania oceny podsumowującej dział tolerancje i pasowanie,

Poćwiczcie, w razie pytań jestem dostępny poprzez dziennik elektroniczny bądź poprzez meila.

Pozdrawiam

Marek Osek

tabela tolerancji