Uncategorized

język rosyjski III FT i III MTP

23.04.2020

Temat: Konfliktowe sytuacje w kraju i na świecie.

 

1.Wprowadzenie słownictwa.

Obejrzyjcie proszę krótki filmik:

„Какие бывают конфликты”

https://vk.com/video-54056923_456239018

Zapoznajcie się ze słowniczkiem – wyrażenia z jakimi kojarzy się konflikt oraz przyczyny jego powstawania:

Что ассоциируется с конфликтом? (co kojarzy się z konfliktem?):

Агрессия – agresja

Крик – krzyk

Угроза – zagrożenie

Спор – spór

Ссора – kłótnia

Отсутствие согласия – brak porozumienia

Нанести вред – wyrządzić krzywdę

Жертва – ofiara

Соперник – przeciwnik, rywal

Причины конфликтов (przyczyny konfliktów):

Различные точки зрения – różne punkty widzenia

Столкновение противоположных мнений – zderzenie sprzecznych opinii /poglądów

Неравное положение – nierówne położenie

Не соответствие между ожиданиями и поступками – niespójność między oczekiwaniami a działaniami

Недостаток или искажение информации – brak lub zniekształcenie informacji

Качество характера – jakość charakteru

Случайности – przypadki

Недорозумения – nieporozumienia

 

2.Rozwiązywanie ćwiczeń.

Zapoznajcie się z wyrażeniami i postarajcie się wykonać ćwiczenie:

Экономическое эмбарго – ekonomiczne embargo

Межличностный конфликт – konflikt interpersonalny

Межнациональный конфликт – konflikt etniczny

Территориальный конфликт – konflikt terytorialny

Остров – wyspa

Ядерное оружие – broń jądrowa

Торговля – handel

Драка – bójka

Разногласия – nieporozumienia

Przeczytaj słowa i postaraj się wykonać ćwiczenie:

(благотворительность – działalność charytatywna  , помощь бедным – pomoc biednym, безопасность – bezpieczeństwo, сочувствие – współczucie)

Przeczytaj słowa i postaraj się wykonać ćwiczenie:

(вооружённый конфликт – konflikt zbrojny, территория – terytorium, взаимосострадание – współczucie, введение запрета – wprowadzenie zakazu, государство – państwo)

Przyślijcie zdjęcie rozwiązanych ćwiczeń. Otrzymacie plusa z aktywności.

Adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Piszcie również na dzienniku.

Urszula Rądkowska