Uncategorized

Komunikacja społeczna i praca w zespole II PT

Temat: Komunikacja i praca w zespole – podsumowanie wiadomości.
Data: 03.06.2020 r.

 

Czynniki, które wpływają na jakość wspólnej pracy w zespole i jej efekty to:

1. Skuteczna komunikacja w zespole:
-Wspólne uzgadnianie kwestii związanych z pracą zespołu;
-Dzielenie się posiadanymi informacjami;
-Słuchanie się nawzajem;
-Brak krytyki;
-Szukanie przyczyn problemów i sposobów ich rozwiązania.
2. Wysoka motywacja:
-Angażowanie wszystkich członków zespołu i wykorzystywanie ich potencjału;
-Docenianie wkładu innych osób;
-Odpowiedzialność za swój wkład i pracę innych;
-Satysfakcja z wykonanych zadań;
-Uczenie się od siebie nawzajem;
-Szukanie nowych pomysłów i rozwiązań;
-Świętowanie sukcesów.
3. Znajomość wspólnego celu:
-Poczucie, że osoby w zespole robią coś wspólnie;
-Wiedzą, co chcą osiągnąć;
-Wspólnie określają jasne cele;
-Łączą wspólne cele z własnymi zamierzeniami.
4. Wzajemne zaufanie:
-Traktowanie wszystkich równo;
-Przekazywanie sobie możliwie najwięcej informacji;
-Otwarte i swobodne wyrażanie swoich opinii;
-Przedkładanie współpracy nad rywalizacją.
5. Dobra atmosfera w zespole:
-Wzajemna troska o siebie;
-Wspieranie się i pomaganie sobie;
-Dbanie o równe zaangażowanie się wszystkich osób;
-Wzajemny szacunek.
6. Dobry podział zadań:
-Wyznaczenie zadań członkom zespołu odpowiednich do ich możliwości, które będą dla nich wyzwaniem, przyjemnością i dadzą im satysfakcję

 

Cechy efektywnego zespołu:

 • Prawidłowe przywództwo;
 • Właściwy skład -kompetencje, umiejętności;
 • Lojalność wobec zespołu;
 • Konstruktywny klimat;
 • Zaangażowanie ludzi -stymulowanie potrzeby osiągnięć;
 • Jasno określona rola w organizacji;
 • Efektywne metody pracy;
 • Jasno zdefiniowane procedury działań zespołowych;
 • Krytyka pozbawiona złośliwości;
 • Umożliwienie rozwoju jednostek;
 • Kreatywność;
 • Prawidłowe relacje z innymi zespołami.

Kompetencje komunikacyjne określane są jako umiejętność przekazywania  myśli, wizji, informacji, intencji, deklaracji, skarg, nagan. To wykorzystanie werbalnego i niewerbalnego zachowania do osiągnięcia celów w sposób, który jest stosowny do kontekstu.
Niezbędnym elementem kompetencji komunikacyjnych jest zdolność do nawiązywania  stosunków z ludźmi i ich podtrzymywania, empatia i asertywność.

Zadanie dla chętnych:
Napisz, które kompetencje pracownika uważasz za najważniejsze. Jakie cechy należy rozwijać w sobie, aby osiągnąć sukces zawodowy?

Anna Gronowska