Uncategorized

język rosyjski II FTP i II PT

27.05.2020

Temat: Jaki on jest – mój przyjaciel? Cechy charakteru.

Dziś poznamy przymiotniki określające cechy charakteru człowieka. Potraficie już opisać wygląd zewnętrzny człowieka. Po dzisiejszej lekcji będziecie umieli krótko opisać wybraną osobę – wygląd i zachowanie.

Posłuchajcie wypowiedzi i wymieńcie przymiotniki, jakimi respondenci opisują współczesną młodzież. Zapiszcie wszystkie przymiotniki wraz z tłumaczeniem.

NAGRANIE 65

динамичный – dynamiczny; образованный – wykształcony; модный – modny; умный – mądry; активный – aktywny; общительный – towarzyski; скромный – skromny; добрый – dobry; (не)воспитанный – (nie)wychowany; (не)скучный – (nie)nudny; хороший – dobry; целеустремлённый – dążący do celu; пассивный – pasywny, bierny; толерантный – tolerancyjny; смешной – śmieszny; искренний – szczery; кретивный – kreatywny; (не)оброзованный – (nie)wykształcony

Przeczytajcie przymiotniki określające cechy charakteru w tabelach. Zwróćcie uwagę na końcówki poszczególnych rodzajów oraz liczby mnogiej.

Spróbujcie samodzielnie ustnie uzupełnić pozostałe formy przymiotnika w tabeli:

Przeczytajcie tłumaczenia zdań na język rosyjski, zapiszcie:

Postarajcie się napisać krótki opis wybranej osoby (koleżanki, kolegi, siostry czy brata) lub opiszcie siebie – wygląd zewnętrzny i cechy charakteru. Opis prześlijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Na podsumowanie polecam obejrzenie filmiku na rosyjskich stronach internetowych:

„Определение характера человека по внешности” – „Określenie charakteru człowieka po wyglądzie zewnętrznym”

Zagrajcie w grę językową:

https://learningapps.org/watch?v=p3v1yy4x220

https://learningapps.org/watch?v=pe3a6ixc320

Na poprawę ocen możecie wykonać dodatkowe prace z tematów bieżących lub z danego działu: prezentacje multimedialne, plakaty, krzyżówki, gry językowe na https://learningapps.org/

Przysyłajcie zaległe prace.

Piszcie na dzienniku lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Życzę przyjemnej pracy, pozdrawiam

Urszula Rądkowska