Uncategorized

Język polski klasa I CG

30.03.2020

Język polski – klasa I CG

Temat: Władca a naród.(Jak zostać królem?).

 

 1. Proszę przypomnieć sobie w jakich utworach występują władcy, królowie.
 2. Dzisiaj przyjrzymy się poezji Ewy Lipskiej. To polska poetka, felietonistka, redaktorka urodzona w 1945 r. Mieszka i pracuje w Krakowie. Jej wiersze są tłumaczone także na języki obce. Dla chętnych więcej informacji o tej poetce: https://culture.pl/pl/tworca/ewa-lipska
 3. Zapoznajcie się z treścią utworu pt. „Egzamin” Ewy Lipskiej (w podręczniku str. 129-130 lub w załączniku:  https://polska-poezja.com/ewa-lipska/egzamin/  )
 4. Po przeczytaniu wiersza wykonaj następujące polecenia:
  a) Jakim kryterium kierowali się poddani przy wyborze króla?
  b) Czy Twoim zdaniem „egzamin konkursowy na króla” jest trafnym sformułowaniem w odniesieniu do powagi władzy?
  c) Scharakteryzuj władcę z wiersza Lipskiej. Zwróć uwagę na czasowniki odnoszące się do sposobu sprawowania rządów.
  d) Jaki dostrzegasz związek między tytułem a problematyką utworu? Przed czym przestrzega poetka?
 5. Zaliczeniem zajęć jest kilkuzdaniowa notatka – odpowiedź na jedno z powyższych poleceń.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

 

Pozdrawiam,

Małgorzata Semeniuk