Uncategorized

Język polski, Klasa I CG

28.05.2020

Język polski – klasa I CG

Temat: Witamy w Soplicowie. Dzień w sarmackim dworku.

Czas realizacji: 1 godzina

Na dzisiejszej lekcji poznamy kolejne fragmenty Pan Tadeusz – utworu wielkiego wieszcza epoki romantyzmu – Adama Mickiewicza.

Słowo codzienność, zarówno w języku, jak i w kulturze, dopiero od niedawna nabrało nowych znaczeń. Kiedy pytamy o codzienność w utworze literackim, chodzi nam o metodę opowiadania o życiu codziennym, obyczajach czy zwykłym porządku dnia. W przypadku Pana Tadeusza codzienne bytowanie w dworku szlacheckim w powiecie nowogródzkim zostało ujęte w formę gawędy, czyli opowieści adresowanej do wszystkich odbiorców, nawet takich, którzy nie lubią czytać, lecz wolą słuchać.

Mickiewicz ukazał w Panu Tadeuszu historię zwykłej codzienności na Litwie, ale sugerował, że tradycja staropolska, ciągle jeszcze zakorzeniona w świadomości uczestników przedstawionych zdarzeń, odchodzi już w przeszłość, a młode pokolenie (reprezentowane przez Tadeusza i Zosię) zaprowadzi w Soplicowie nowe porządki. Bohaterowie poematu z nostalgią odnoszą się do tradycji kulturowej i historycznej, są uosobieniem zarówno zalet, jak i wad szlachty ukazanej w krzywym zwierciadle: z ironią i humorem. Rzeczywistość przedstawioną współtworzą sceny związane z codziennym funkcjonowaniem dworu: zajęcia gospodarskie, rozrywki, zainteresowania mieszkańców. Wszystko to zostało przedstawione realistycznie i sugestywnie, ale też z dużą dozą ciepła i tkliwości, dzięki czemu wzbudza sympatię odbiorcy.

  1. Przeczytaj w podręczniku (str. 175-176) fragment Pana Tadeusza zatytułowany Powrót panicza.
  2. Na podstawie tekstu opisz w zeszycie otoczenie i wygląd dworu w Soplicowie. Zwróć uwagę na wystrój dworu, przedmioty, które ogląda Tadeusz po powrocie do domu.
  3. Przeczytaj w podręczniku (str. 177-180) dwa fragmenty Pana Tadeusza, które mówią o obyczajowości, kulturze i zwyczajach szlacheckich. Następnie obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=Lbv0jVrPldE

Dla chętnych zainteresowanych tematem:

https://epodreczniki.pl/a/soplicowska-codziennosc-w-gawedzie-obyczajowej/Dh9wzqi53

– na podstawie tekstu, obejrzanego filmu i dostępnych źródeł wypisz, o jakich obyczajach pisz Mickiewicz w swoim dziele.

Wszelkie pytania dotyczące tematu oraz wykonane zadanie proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: msemeniuk@onet.pl

Pozdrawiam, Małgorzata Semeniuk