Uncategorized

język polski II BT

26.05.2020. Temat: jedna śmierć w zamian za sto istnień… credo rosyjskiego nihilisty.

Celem lekcji jest przedstawienie światopoglądu Raskolnikowa, porównanie tez artykułu Raskolnikowa z refleksją filozoficzną Nietzschego oraz wskazanie przyczyn nihilizmu.

credo:(czytaj: kredo, łac. – wierzę) – początek Składu apostolskiego, modlitwy będącej wyznaniem wiary; przenośnie: zasady, którymi ktoś kieruje się w życiu.

 1.  Określenie genologiczne powieści “Zbrodnia i kara” Dostojewskiego.
  • Powieść kryminalno-sensacyjna (pierwowzorem jest biblijna historia Kaina i Abla, dominantą fabularną jest sama zbrodnia ukazana jako problem moralny i społeczny; przed czytelnikiem zostaje postawione pytanie: dlaczego ją popełniono; sprawca od początku jest znany, a zdarzenia przybierają układ: zbrodnia – śledztwo – ukaranie zbrodniarza).
  • Powieść realistyczna (zastrzeżenia krytyków budziła zbyt skomplikowana motywacja działań bohatera).
  • Powieść psychologiczna (ale dyskusyjna, słabo umotywowana przemiana głównego bohatera).
  • Powieść polifoniczna (nowy typ powieści-dyskusji światopoglądowej .
 2.  Charakterystyka głównego bohatera na podstawie I rozdziału powieści:
  1. Przedstawienie postaci: student, półsierota (zastawia zegarek po ojcu).
  2. Wygląd: młodzieniec wysoki, przystojny, miła aparycja, subtelne rysy, włosy ciemnoblond, piękne, czarne oczy, nędzny ubiór, łachmany (piękno zewnętrzne znakiem głęboko skrywanego dobra?).
  3. Warunki życia: mieszkanie to komórka pod dachem, podobna do szafy, prowadzą do niej wąskie schody, panuje półmrok, Rodion zalega z komornym, głoduje.
  4. Przestrzeń miasta: tłok, ogromna liczba pijaków, rusztowania, cegły, wapno, kurz, spiekota i duchota, odrażająca woń z knajp, w traktierni ciemne kąty, zaśmiecone, lepkie od brudu stoliki, plugawy, posępny koloryt, widok budzi przygnębienie i obrzydzenie bohatera (negatywny wpływ miejsca na psychikę).
  5. Relacje z ludźmi: Rodion to człowiek zamknięty w sobie, odseparowany od ludzi, z odrazą patrzy na pijaków i lumpów, chorobliwie wstydliwy, płochliwy, upokorzony koniecznością tłumaczenia się przed gospodynią.
  6. Stan psychiczny: przygnębienie ubóstwem, wewnętrzne rozdrażnienie, napięcie, wzgarda dla świata, ale i odraza wobec siebie, czuje osłabienie fizyczne, stan choroby.
  7. Plany: planuje mord, analizuje hipotetyczną sytuację zbrodni, racjonalnie rozważa możliwe przeszkody, toczy wojnę z własnymi myślami. To ma chęć pokonania tchórzostwa, bierności, zrobienia nowego kroku, zrealizowania zuchwałego i kuszącego rojenia, nawet wbrew własnej woli, to jest przerażony ohydą czynu, określa go jako niedorzeczny koszmar i efekt osłabienia fizycznego, wraca mu trzeźwość umysłu i postanowienie dobrych uczynków.
   Wnioski: W analizowanym fragmencie powieści bohater został  ukazany w krytycznym momencie życia, w stanie niepokoju, prowadzi wewnętrzny dialog, którego tematem są aluzje do niesprecyzowanego czynu, jakby Rodion sam nie chciał go głośno nazwać. Subiektywny narrator ujawnia perspektywę bohatera, naturalistyczne opisy przestrzeni pogłębiają opis negatywnych stanów emocjonalnych.
 1. Zapoznaj się z pojęciami kluczowymi (podręcznik, s. 33) nihilizm, naturalizm etyczny, immoralizm.
 • Według naturalizmu etycznego, moralne jest to, czego w danym momencie wymaga życie.
 • Immoralizm, kwestionuje zasadność jakichkolwiek zasad moralnych i zakłada, że człowiek wybitny może być twórcą norm dla samego siebie, ma też prawo narzucać swoje normy światu.
 • Nihilizm, czyli negacja wszystkich dotychczasowych wartości i uznanie ich za iluzoryczne.

 

 1. Analiza porównawcza fragmentów powieści zamieszczonych w podręczniku – zasłyszanej przez Raskolnikowa rozmowy studentów( s. 31) i wykładu jego teorii ( s. 32). Przeczytaj oba fragmenty utworu i odpowiedz na pytania do tekstu od 1 do 5, podręcznik, s.33

Rozmowa studentów

Wykład Raskolnikowa

Podział ludzi na dwie grupy

Alona Iwanowna uosobieniem jednostek zbędnych w społeczeństwie, jej życie bezcelowe; pazerna, szkodliwa, żerująca na krzywdzie innych, wykorzystująca biednych bez skrupułów, złośliwa sekutnica, bezwzględna egoistka, w opinii studentów to wesz, karaluch, przeklęta baba, jędza Klasa ludzi niższych – materiał, którego zadaniem jest reprodukcja gatunku ludzkiego; ulegli, posłuszni i pokorni, konserwatywni, myślący krótkowzrocznie.
Setki, tysiące ludzi młodych, świeżych sił w społeczeństwie, uratowanych dzięki pieniądzom lichwiarki, ocalonych od degeneracji, nędzy, upadku moralnego, pomoc im jest służbą dla ludzkości, dla dobra powszechnego. Jednostki wybitne (Kepler, Newton, Napoleon itd.), ludzie utalentowani, obdarzeni charyzmą, indywidualiści, burzyciele zastanego porządku, odważni w realizacji nowatorskich pomysłów służących ludzkości, myślący perspektywicznie

Metody działania i ich uzasadnienie

– zabicie szkodliwej jednostki uzasadnione logiką proporcji 1:100, 1:1000 rozlew krwi, mord, ofiara życia jednostki, a nawet grupy ludzi w imię postępu ludzkości

Uwarunkowania realizacji idei

 konieczność naruszenia praw naturalnych (ochrona życia jednostki) usankcjonowana wyższą potrzebą życia ogółu, konieczność poprawiania natury przez człowieka – odejście od wartości moralnych ograniczających działania altruistyczne łamanie praw naturalnych, tradycyjnych, świętych, powszechnych, tworzenie nowego prawa

Podobieństwa

 obie koncepcje opierają się na przeniesieniu praw biologicznych na społeczeństwo, usankcjonowaniu prawa silniejszego, kierowaniu się instynktem przetrwania ludzkości – naturalizm etyczny

zakładają naruszenie obowiązujących, powszechnych wartości moralnych (sumienie), społecznych (altruizm), religijnych (miłość bliźniego)

nihilizm

aprobują tworzenie własnego systemu wartości wspierającego realizację celów, indywidualnej interpretacji wartości – amoralizm, relatywizm moralny

Różnice

studenci rozważają hipotetyczną sytuację (zażartowałem naturalnie) Raskolnikow tworzy całą teorię, rozwija ją w artykule, w dyskusjach, jest gotowy wprowadzić ją w czyn, rozmowa studentów upewnia go w postanowieniach

6. Wykorzystując link, wejdź na portal e-podręczniki i przeczytaj rozdziały: Fiodor Dostojewski i O zbrodni. Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 5, dla chętnych 6.

https://epodreczniki.pl/a/przeklete-problemy/DKRixt1vF

Pozdrawiam – Katarzyna Nowak