Uncategorized

Matematyka 1P4

26.05.2020 (1h)

 

Dzień dobry!

Dzisiejszy temat obejmuje zagadnienia występujące wyłącznie na poziome rozszerzonym. Jest to ostatni temat z działu. Na następnej lekcji zajmiemy się powtórzeniem, a 04.06 wykonacie krótki test podsumowujący.

 

Temat: Wykres funkcji y=f(kx), y=kf(x).

 1. Zapiszcie temat w zeszycie.
 2. Obejrzycie film:
  https://www.youtube.com/watch?v=CSUrW9hoZig
 3. Zapoznajcie się z materiałem na stornie:
  http://www.student.krk.pl/011-Jagiela-NowySacz/przeksz.htmlZwróćcie uwagę na ostatnie dwa przykłady o POWINOWACTWIE PROSTOKĄTNYM. Obejrzycie animacje. Na postawie materiału wykonajcie notatkę w zeszycie.
 4. Zapoznajcie się z Przykładami w podręczniku str. 262- 263. 

  Skan tematu z podręcznika: 5.5 Wykres funkcji y=f(kx), y=kf(x) str. 262-263

 5. Na podstawie obejrzanego materiału, wykonanej notatki i analizy przykładów spróbujcie wykonać:
  – Ćw. 1 str. 263 (Powinowactwo względem osi X, czyli rysując wykres g(x)=f(3x) musimy go 3-ktornie ścisnąć, zaś wykres h(x)=f(1/3x) musimy 3-krotnie rozciągnąć. Dobrze jest to pokazane na animacji na stronie z której mieliście zrobić notatkę- współrzędne iksowe dzielmy lub mnożymy przez 3). Rysunek robicie na podstawie niebieskiego wykresu z przykładu 1 .
  – Ćw. 2 str. 263 (Powinowactwo względem osi Y, czyli rysując wykres g(x)=1,5f(x) musimy go 1,5-ktornie rozciągnąć, czyli współrzędne igrekowe mnożymy razy 1,5, rysując wykres h(x)=f(1/4x) musimy współrzędne igrekowe podzielić przez 4. Dobrze jest to pokazane na animacji na stronie z której mieliście zrobić notatkę). Rysunek robicie na podstawie niebieskiego wykresu z przykładu 2.

 

W ramach potwierdzenia obecności na dzisiejszych zajęciach proszę przesłać zdjęcie zapisanego tematu i wykonanej notatki. Chętni, którzy wykonają zadania – otrzymają plusa. Na prace czekam do końca dnia.

W razie problemów i wątpliwości proszę pisać.

 

Pozdrawiam,
Marlena Lotek.