Uncategorized

język polski I BT

03.04.2020.

Temat: Cierpienie, lęk i wina lady Makbet.

Motywy i sposoby ludzkiego postępowania oraz ich skutki to jeden z uniwersalnych tematów literackich. Skutki wewnętrznego konfliktu spowodowanego zderzeniem zaplanowanych działań z zaakceptowanymi wcześniej wartościami  zaobserwować można na przykładzie moralnych cierpień lady Makbet.

  1. Przeanalizuj i zinterpretuj wyznania bohaterki z różnych momentów jej życia. Uzupełnij tabelę.
Czyta list od męża: Boję się jednak, czy z twoją naturą, / Którą przepaja mleko łagodności, / Będziesz osiągał cel najkrótszą drogą. / Owszem, nieobce ci sny o potędze / I masz ambicję, ale ci brakuje / Instynktu walki, drapieżności, zła.  
Wyrzeka się swej kobiecej natury: Przybądźcie, duchy, które podżegacie / Myśli do zbrodni; odbierzcie mi płeć. / Chcę być bezwzględna do ostateczności.  
Jest żoną doradzającą mężowi: Aby przechytrzyć świat, bierz z niego przykład: / Maskuj się – zalśnij pogodą na twarzy, / Promieniuj ciepłem, brzmij przyjaznym tonem. / Bądź jak niewinny kwiat, a jednocześnie / Bądź wężem pod nim. […] / Pozostaw wszystko mnie.  
Krytykuje męża: Widzę, że twoja niedawna nadzieja / Była nietrzeźwa i zmorzył ją sen. […] / To właśnie w tej woli / Byłeś człowiekiem! […] Gdzie twoje męstwo?! Daj mi te sztylety. / Śpiący i zmarli to tylko obrazy. / Bać się malowanego diabła!… / Dzieckiem / Jesteś?  
Przywołuje do porządku Makbeta, który widzi ducha Banqua: Panuj nad sobą! Bądź mężczyzną! […] / O, te niewidy, które przyprawiają / O dygot serca i ciarki na plecach / (Te puste strachy) – to dobre u dzieci / […] Lecz u ciebie? Wstydź się ! / Czemu wytrzeszczasz tak wzrok? Masz przed sobą / Jedynie krzesło.  
Szaleje: Co jest z tymi rękami? Czemu nie można ich domyć? […] / I wciąż ten zapach krwi… Nic go nie zabije, żadne / wonności Arabii, a przecież ręka tak mała… O-o-och!  

Lady Makbet w różnych momentach jej życia

Postać lady Makbet, odgrywa ważną rolę w kształtowaniu się całej fabuły utworu. Lady Makbet została naznaczona złem, nie ukrywa swoich zamiarów, nie przeraża jej mąż-zbrodniarz. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych kobiecych postaci literackich.

W pierwszej części dramatu bohaterka jawi się jako wcielenie zła.  To ona podsyca ambicje Makbeta, manipuluje nim, podjudza do zbrodni. Kiedy udaje się jej go namówić, przejmuje kontrolę nad sytuacją, kieruje Makbetem i ucisza jego sumienie. Wydaje się osobą ponadprzeciętnie silną psychicznie, gotową na wszystko, nawet na poświęcenie własnego dziecka dla spełnienia podjętych zamiarów.

Stopniowo dowiadujemy się jednak o niej rzeczy, które burzą obraz bezwzględnej zbrodniarki. Lady Makbet kocha męża i właśnie dlatego pragnie zaspokojenia jego ambicji nawet za cenę zbrodni. Pragnie by jego marzenia się spełniły.

Bohaterka nie wytrzymuje jednak psychicznej presji wywołanej wyrzutami sumienia. Ma poczucie moralnej odpowiedzialności za wyrządzone zło. To poczucie w zderzeniu z ambicjami i rozumieniem roli żony jako osoby wspierającej męża we wszystkich jego zamiarach powoduje konflikt wewnętrzny. Lady Makbet nękana wyrzutami sumienia popada w obłęd.

  1. Analiza fragmentu utworu ukazująca chorobę psychiczną Lady Makbet.

Przeczytaj scenę I aktu V dramatu i odpowiedz na pytania:

  • Opisz objawy psychozy lady Makbet zwracając uwagę na jej urojenia.
  • O co oskarża męża lady Makbet?
  • Na czym polega cierpienie bohaterki?
  • Jak Medyk wyjaśnia przyczynę choroby?
  • Dlaczego Medyk twierdzi, że bohaterce jest „potrzebny bardziej duchowny niż medyk”?

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/makbet/

Stan, w którym widzimy lady Makbet to objawy znanej w psychologii reakcji ludzi na traumatyczne przeżycia. Nieumiejętność pogodzenia się z współudziałem w zbrodni doprowadza ją do obłędu. Lunatykuje, ma omamy, widzi na swoich rękach krew i obsesyjnie próbuje ją zmyć. Ostatecznie, nieszczęśliwa i udręczona popełnia samobójstwo.

  1. Tworzenie własnego tekstu.

Odnosząc się do całości dramatu, opisz przemiany, które dokonują się w psychice lady Makbet, oraz objawy i przyczyny jej szaleństwa.

Pracę proszę przesłać na adres:  kata.nowak@wp.pl do 9 kwietnia.

Pozdrawiam

Katarzyna Nowak