Uncategorized

język polski 4 BT

17.04.2020 r. język polski- 4 BT

Temat: ROŻNE UJĘCIA PROBLEMATYKI HOLOCAUSTU W LITERATURZE POLSKIEJ- POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.

Dzień dobry,

Tematem dzisiejszych zajęć jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących problematyki  żydowskiej w literaturze  okresu II wojny światowej. W ramach powtórzenia omówimy  podstawowe typy form literatury opisującej Holocaust.

  1. Zacznijmy od przypomnienia kontekstu historycznego.

Po rozpoczęciu II wojny światowej władze niemieckie podjęły niezwykle radykalne działania wobec ludności żydowskiej na ziemiach polskich. Poza koniecznością noszenia opaski z gwiazdą Dawida tworzono w miastach specjalne żydowskie dzielnice mieszkalne. W ten sposób hitlerowcy chcieli kontrolować liczebność narodu żydowskiego aż do planu ostatecznej likwidacji.

  1. Przypomnij, co oznacza etymologiczne i realne, historyczne znaczenie słowa „Holocaust”.

Słowo „holocaust” pisane małą litera,  wywodzi się z języka greckiego, w którym oznacza „całopalenie, ofiarę złożoną w całości”; jego hebrajskim odpowiednikiem jest „shoah”.

Etymologia wyrazu jest biblijna, ale historia nadała temu określeniu specyficzne i tragiczne zarazem znaczenie.

Dziś  słowo „Holocaust” pisane wielką literą, oznacza  eksterminację Żydów podczas II wojny światowej. Zaczęła się ona od ograniczenia praw obywatelskich ludności żydowskiej: chodziło o zakaz pobytu w niektórych miejscach publicznych, konfiskatę przedsiębiorstw, pieniędzy, pracę przymusową, naznaczenie przez noszenie specjalnych opasek. Następnym etapem było zamknięcie w gettach, gdzie warunki egzystencji z dnia na dzień stawały się coraz bardziej koszmarne. Ostatni etap to stopniowe wywożenie mieszkańców gett do obozów śmierci, np. w: Treblince, Bełżcu, Sobiborze czy Chełmnie. W tych czterech obozach zamordowano latem 1942 r. około dwóch milionów Żydów.

  1. Historyczne doświadczenie Holocaustu wzbudziło ogromne zainteresowanie literatury tworzonej zarówno przez Żydów, jak i Polaków. Powstało  wiele utworów  podejmujących ten temat, wśród których możemy wyróżnić:

 a. Relacje bezpośrednie- stanowią utwory, które można nazwać literaturą dokumentu osobistego. To wypowiedzi, które nie zawierają fikcji, całkowicie autentyczne, choć niekiedy literacko oszlifowane. Szczególne miejsce zajmują wśród nich relacje niedoszłych ofiar – Żydów ocalonych z Holocaustu. Narratorzy utworów są jednocześnie ich bohaterami.

Książka Władysława Szpilmana „Pianista” to  rodzaj pamiętnika, osobistej kroniki zagłady, spisanej tuż po wojnie.

Wywiad z  Władysławem. Szpilmanem możecie obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=AOv36KgX4_Y

Natomiast na stronie https://www.youtube.com/watch?v=rjckuwKL6F8 znajdziecie wywiad, w którym Szpilman opowiada o spotkaniu z niemieckim oficerem W.  Hosenfeldem.

Scena spotkania Wilma Hosenfelda i Władysława Szpilmana należy do najbardziej znanych fragmentów wojennych wspomnień pianisty, opublikowanych po raz pierwszy w 1946 roku.

Zachęcam również do obejrzenia filmowej ekranizacji wspomnień Władysława Szpilmana w reż. R. Polańskiego „Pianista” z 2002 r.

b. Wywiady, zapisy rozmów– to utwory, w których relacja świadka, najczęściej potencjalnej ofiary eksterminacji, została poddana artystycznej „obróbce” przez rozmówcę, najczęściej literata profesjonalistę. Przykładem jest wywiad Hanny Krall z Markiem Edelmanem,  przywódcą powstania w getcie warszawskim.

Szczegółowe opracowanie lektury „Zdążyć przed Panem Bogiem” znajdziecie na stronie https://klp.pl/zdazyc-przed-panem-bogiem/

Na stronie https://ninateka.pl/audio/zapiski-ze-wspolczesnosci-marek-edelman-we-wspomnieniach-1-5-julia-hartwig możecie wysłuchać wspomnień Julii Hartwig o jej przyjaźni z Markiem Edelmanem.

Przeczytajcie  również wywiad z Markiem Edelmanem pt. „Łatwo jest wzbudzić nienawiść, a miłość bardzo trudno”, przeprowadzony w Łodzi w 2006 r., który znajdziecie na stronie Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi- https://www.centrumdialogu.com/o-nas/marek-edelman/wywiad-z-markiem-edelmanem

Inną relację przedstawia  Zofia Nałkowska, rozmówczyni ocalałych Żydów, zeznających przed Komisją Badania Zbrodni Niemieckich. Nie komentuje ona tego, co mówią. Powściągliwość w wyrażaniu ocen, ujawnianiu uczuć – to zabieg bardzo charakterystyczny dla literatury o Holocauście.

Opracowanie „Medalionów” Z. Nałkowskiej znajdziecie na stronie- https://klp.pl/medaliony/

Jedyną w swoim rodzaju relacją o Holocauście są „Rozmowy z katem” Kazimierza Moczarskiego, bo głos zabiera prześladowca, a nie prześladowany. Świadek zagłady to generał Stroop, odpowiedzialny za likwidację warszawskiego getta. Moczarski w warunkach więziennych prowadzi z nim rozmowy, a po wyjściu z więzienia zapisuje je w formie wywiadu-rzeki, ściśle zachowując punkt widzenia rozmówcy.

Szczegółowe opracowanie utworu znajdziecie na stronie- https://klp.pl/rozmowy-z-katem/

c. Fikcja literacka- Holocaust jest tematem wielu utworów z fikcyjnymi wątkami i postaciami albo wykorzystujących historyczną rzeczywistość i fakty w sposób przetworzony.

Przykładem może być powieść Andrzeja  Szczypiorskiego „Początek”, opracowanie znajdziecie na stronie- https://klp.pl/poczatek/

Chcąc pogłębić tematykę Holocaustu, proponuję zapoznać się również z powieścią Jerzego Kosińskiego „Malowany ptak”, w której świat okupacyjny widziany jest ze szczególnej perspektywy – narratora dziecięcego.

„Malowany ptak” J. Kosiński– audiobook- https://www.youtube.com/watch?v=9nSxo-7axwY

Dodatkowo polecam kilka filmów na temat Holocaustu, które możecie obejrzeć na stronach:

Lista Schindlerahttps://www.cda.pl/video/3840082ee

Wybór Zofiihttps://www.cda.pl/video/612236cd

Chłopiec w pasiastej piżamiehttps://www.cda.pl/video/490933081

Ucieczka z Sobiboru– https://www.cda.pl/video/1435949d

 

Wszelkie pytania dotyczące tematu proszę kierować na grupę, dziennik elektroniczny lub mój adres mailowy: b.kusiuk@wp.pl

Pozdrawiam

Bożena Kusiuk