Uncategorized

język polski 2FTP

23.06.2020 r.

Temat: Umiem więcej-  rozprawka problemowa. ( 2 godz. lekcyjne)

Dzień dobry,

Kolejne dwie godziny zajęć poświęcimy rozprawce problemowej.

Powtórzymy:

 • zasad tworzenia rozprawki, jako formy wypowiedzi
 • sposobu konstruowania tematu rozprawki do maturalnego arkusza egzaminacyjnego
 • zasady tworzenia tezy/hipotezy oraz argumentów
 1. Na początek proszę abyście dokładnie zapoznali się z prezentacją –  prezentacja- rozprawka
 • slajd 2 i 3 dotyczy wymagań na egzaminie maturalnym w zakresie tworzenia rozprawki problemowej
 • slajd nr 4 przedstawia dwa tematy rozprawek, zwróć uwagę na stałe elementy tematu, wyróżnione na slajdzie kolorami. Szczególną uwagę poświęć na porównanie zakresu materiału w temacie zawierającym tzw. lekturę ogwiazdkowaną i takim, do którego dołączono fragment pochodzący z tekstów nieomawianych na lekcjach.
 • Przejdź teraz do podstawowego elementu rozprawki, tj. tezy. Przypomnij, czym jest teza (prezentacja slajd 5.). Pamiętaj, że w rozprawce maturalnej teza nie musi być wyrażona wprost, nie musi wystąpić we wstępie, ale powinna mieć rozbudowaną formę, nie powinna być prostym powieleniem tematu.
 1. Otwórz plik- karta pracy 1. zawierającą temat z egzaminu maturalnego z maja 2015 roku. Przeczytaj materiał i postaraj się sformułować tezę/stanowisko.
 2. Na kolejnych slajdach (prezentacja slajdy 6–8.) znajdują się trzy przykładowe wstępy. Zwróć uwagę na to, że na slajdzie 7 stanowisko autora rozprawki pojawia się dopiero w zakończeniu pracy.
 3. Otwórz i przeczytaj pliki- karta pracy 2 i 3  Zawierają one fragmenty wypracowań. Zastanów się, czy przytoczone w nich argumenty potwierdzają przyjętą przez autora tezę.Proszę abyście przeanalizowali tematu rozprawki, który pojawił się w arkuszu matury próbnej w grudniu 2014 r. (prezentacja slajd 9)
 4. Przeczytajcie zadanie KARTA PRACY 4, a następnie opracujcie tezę/stanowisko oraz przygotujcie 3 argumenty na jej potwierdzenie.

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk