Uncategorized

Język polski 2.06.2020 r.

Drodzy Uczniowie,

na dzisiejszej lekcji doskonalić będziemy sprawną komunikację z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, przedstawimy sposoby i zasady tworzenia prezentacji multimedialnych.

Temat: Formy wypowiedzi. Prezentacja multimedialna.

 1. POWER POINT to program, który służy przede wszystkim jako narzędzie do rozmieszczania i formatowania przygotowanych składników pokazu, ustalenia kolorystyki slajdów oraz wyświetlenia pokazu przygotowywanej prezentacji. Tworzone w programie strony prezentacji to slajdy. Elementy multimedialne wykorzystywane w tworzeniu slajdów to: teksty, rysunki, zdjęcia, animacje, dźwięki itp. Możemy obejrzeć przygotowaną prezentację w widokach: slajdu, konspektu, sortowania, jako pokaz.
 2. Przeczytajcie ze strony 71 podręcznika rozdział poświęcony prezentacji multimedialnej.
 3. „Środek przekazu jest przekazem” („Medium is the message”)

Konstruując wystąpienie, warto pamiętać o tym twierdzeniu Marshalla McLuhana. To jaką formę wybierzemy dla naszej prezentacji nie jest bez znaczenia. To forma nada naszemu wystąpieniu cech, jakich byśmy dla niego pragnęli.

Odbiór wystąpienia wzmacniamy poprzez sposób mówienia o temacie. Dla odbiorcy znaczenie będzie miał: wybór programu do prezentowania treści (np. Power Point czy Prezi), jaki rodzaj grafiki zastosujesz, jakich definicji użyjesz, czy i na jakie autorytety powołasz się w swoim wystąpieniu.

Forma wystąpienia powinna być dopasowana do celu prezentacji, który tak, jak w przypadku projektów czy realizowanych przez nas działań, powinniśmy ustalać, biorąc pod uwagę potrzeby odbiorców – co już na ten temat wiedzą, jaki mają do tego stosunek, w jakim są wieku. Cel wskaże nam drogę do doboru odpowiedniej treści, ale także formy wystąpienia. To czy zdecydujemy się na ukazanie tematu jako problemu, wyzwania czy  ciekawostki, będzie miało znaczący wpływ nie tylko na odbiór w trakcie wystąpienia, ale także zapamiętany przekaz.

Formą jest także układ prezentowanych treści. Dobra prezentacja w klasycznym ujęciu powinna składać się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Dobitnie o tej strukturze wypowiedział się amerykański prezydent Woodrow Wilson: „Na początku powiedz to, co powiesz. Następnie powiedz to. A na koniec powiedz to, co powiedziałeś.”.

 1. Wstęp

Poinformowanie słuchaczy na początku, o czym będzie wykład, da im swego rodzaju kompas, dzięki któremu łatwiej będą za Tobą podążać w czasie wystąpienia. W tym punkcie przedstaw się i nawiąż do czegoś, co może łączyć Cię ze słuchaczami lub z okolicznością, w ramach której się spotykacie. To także świetny moment na skupienie uwagi słuchaczy poprzez np. podanie znaczącego (może też kontrowersyjnego) przykładu. W prezentacji dotyczącej segregacji odpadów, to może być czas na opowiedzenie, że z 27 butelek plastikowych możemy wyprodukować 1 bluzę polarową. Na wstępie można też zaprezentować jakiś motyw (historię, przykład), który będzie nam towarzyszył w trakcie całej prezentacji.

 1. Rozwinięcie

Służy przedstawieniu najważniejszych dla słuchaczy argumentów. Nie znaczy to wcale, że musimy przedstawić wszystkie argumenty. Kieruj się maksymą: mniej znaczy więcej. Pomyśl, ile tak naprawdę jesteś w stanie przekazać ze swojej wiedzy w określonym czasie twojego wystąpienia? Zachęcam do skupienia się na najważniejszych aspektach, przedstawieniu ich w sposób jasny (unikaj dwuznaczności), czytelny (bardziej skomplikowane treści prezentuj możliwie prosto), uporządkowany (zadbaj o strukturę wystąpienia).

Istnieją różne strategie prezentowania treści. Najpopularniejsze są jednak dwie (zwróć uwagę na to, kiedy wybrać daną strategię):

a) Od ogółu do szczegółu: prezentujemy na początku pewną teorię, którą następnie popieramy przykładami, np. segregowanie śmieci będzie korzystne dla naszej społeczności lokalnej – następnie podajemy przykład społeczności z sukcesem segregującej śmieci. Opisując uwarunkowania – podajemy osiągnięcia tej społeczności oraz z czego nasza społeczność może skorzystać.

b) Od szczegółu do ogółu: zaczynamy przykładem, jednostkową sytuacją, by dojść do sformułowania wniosku. Na przykład niewysoki poziom posługiwania się nowymi technologiami przez grupę osób wykluczonych. Problem ten uniemożliwia dotarcie do tej grupy w szybkim czasie. Wniosek: zaoferujmy grupie szkolenia z zakresu posługiwania się nowymi technologiami.

6. Podsumowanie

Powtórz zwięźle to, co uważasz za najistotniejsze. Możemy powrócić do przykładu podanego we wstępie lub sformułować dobitny wniosek.

Zakończę starym dowcipem. Turysta pyta nowojorczyka: „Przepraszam, jak dostać się do Carnegie Hall?”. Na co nowojorczyk odpowiada: „Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć”. Tak też jest z prezentowaniem – chcecie być w tym dobrzy, szukajcie okazji do próbowania. A ćwicząc, pamiętajcie, że spotkamy różnych odbiorców, dla których to, jak i za pośrednictwem czego mówimy ma znaczenie.

Formą ćwiczenia może być też przyglądanie się innym prezentacjom. Polecam prezentacje dostępne on-line na stronie: http://www.ted.com/ są skarbnicą pomysłów do wykorzystania we własnej praktyce.

 1. Omówienie menu programu MS Power Point

Ogólne zasady tworzenia prezentacji:

 • Każda prezentacja jak i każdy slajd powinny mieć tytuł.
 • Na slajdzie należy umieszczać nie więcej niż kilka wierszy.
 • Komentarze do zawartości slajdu można umieszczać w notatkach.
 • Planując rozkład elementów na slajdzie, należy wziąć pod uwagę to, że dla wzroku człowieka ważniejszy (w procesie spostrzegania) jest lewy górny róg planszy i jej górna część, niż pozostały obszar.
 • Dobierając liternictwo dla slajdów, należy pamiętać, że:

a) Czcionka szeryfowa (np. Times New Roman) jest bardziej czytelna w długich tekstach.

b) Czcionka bezszeryfowa (np. Arial) jest bardziej przejrzysta w krótkich akapitach i w nagłówkach. Jest również czytelna w niewielkich rozmiarach (np. na ekranie monitora). Zalecana jest więc dla prezentacji komputerowych.

 • UŻYWANIE WIELKICH LITER utrudnia czytanie tekstu.
 • Tekst podkreślony sugeruje utworzenie w tym miejscu hiperłącza.
 • Rysunki i zdjęcia powinny być czytelne – nie każdą grafikę da się powiększyć bez utraty jakości.
 • Należy unikać zbyt wielu kolorów oraz nadmiaru animacji, efektów specjalnych i efektów dźwiękowych.

8. Wykonaj prezentację multimedialną o twórczości współczesnego awangardowego artysty i prześlij na mojego e-maila.

Pozdrawiam

Agnieszka Piekarska