Uncategorized

język polski 1B4

7.04.2020 r.

Temat: Renesans- wędrówka przez motywy i tematy literatury.

Dzień dobry,

Na dzisiejszych zajęciach podsumujemy wiadomości na temat literatury renesansowej.

Zaloguj się na stronie www.epodreczniki.pl używając swojego loginu i hasła i zapoznaj się z udostępnionymi przeze mnie materiałami: Renesans i humanizm i Nowy człowiek. W ramach utrwalenia materiału postaraj się wykonać zamieszczone tam polecenia i ćwiczenia.

Bardzo proszę przeczytać wykład w podręczniku, s. 138- 140, zwracając szczególną uwagę na:

 1. Tematy literatury renesansu.
 2. Renesansowe przedstawienie Boga.
 3. Renesansową wizję człowieka:
 • Człowiek żyjący godnie-cnotliwe życie jest najlepszym świadectwem jego prawości.

Przykłady:Jan Kochanowski: Pieśń XIX, ks. II, Jest, kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy…

Pieśń XXIV, ks. II, Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…

Fraszki: Do gór i lasów oraz Do fraszek

 • Człowiek pogodzony z losem – to stoik, który z pokorą przyjmuje różne odmiany losu. W każdej sytuacji zachowuje wewnętrzną równowagę.

Przykłady: Jan Kochanowski: Treny, Pieśń IX, ks. II, Nie porzucaj nadzieje… Fraszka: O żywocie ludzkim.

 • Człowiek żyjący w zgodzie z naturą –głosi afirmację świata, dostrzega jego piękno i harmonię. To dobry ziemianin i gospodarz, żyjący uczciwie w zgodzie z przyrodą i ludźmi.

Przykłady: Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego

Jan Kochanowski: Pieśń II, ks. I,Serce roście patrząc na te czasy…

Fraszka- Na lipę

 • Dobry obywatel i patriota – nade wszystko kocha swoją ojczyznę i gotów jest za nią oddać życie. Pracuje na rzecz kraju, a dobro ojczyzny przedkłada nad dobro prywatne. Jest wykształcony, posiada ogładę towarzyską. Ma opinię obywatela prawego, uczciwego i sumiennie wykonującego swoje obowiązki.

Przykłady:Jan Kochanowski: Odprawa posłów greckich, Pieśń o spustoszeniu Podola Pieśń XII, ks. II,Nie masz, i po drugi raz nie masz wątpliwości…

Andrzej Frycz Modrzewski: O poprawie Rzeczypospolitej

Piotr Skarga: Kazania sejmowe

 1. Motywy literatury renesansowej:
 • Motyw Fortuny
 • Motyw wolnej woli
 • Motyw cierpienia
 • Motyw miłości

Polecenie:

W ramach ćwiczenia utrwalającego, proszę wskazać realizację motywów literatury renesansowej w konkretnych tekstach literackich.

Dodatkowe informacje podsumowujące znajdziesz w zamieszczonych załącznikach:  RENESANS,   KULTURA RENESANSU

Podsumowanie:

Po przeanalizowaniu podanego materiału sporządź w zeszycie przedmiotowym uporządkowaną notatkę z lekcji, syntetyzującą wiedzę na temat literatury i kultury renesansu.

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk