Uncategorized

Język polski 14.05.2020 r.

Drodzy Uczniowie,

na dzisiejszej lekcji zakończymy nasze spotkanie z epoką renesansu.

Temat: Renesans – powtórzenie materiału.

  1. Obejrzyj film „Humanizm Odrodzenie Renesans” – powtórzenie

https://www.youtube.com/watch?v=5Ow93uf7UKQ

i z przymrużeniem oka

https://www.youtube.com/watch?v=MfPYF_s5Opc

oraz

https://www.youtube.com/watch?v=K7C_irj3fzw

  1. Rozwiąż na ocenę kartę pracy „O renesansowym spojrzeniu na świat i sztukę”

karta-pracy-o-renesansowym-spojrzeniu-na-swiat-i-sztuke-pdf

3. Wykonaj polecenia sprawdzające wiedzę o epoce

a) Podkreśl pojęcia dotyczące renesansu.

uniwersalizm • kostium antyczny • antropocentryzm • teocentryzm • humanizm • naśladowanie starożytnych • idea pośrednictwa • hierarchizm

b) Objaśnij podkreślone przez siebie pojęcia. Odnieś się do idei i haseł epoki.

c) Podaj dwie inne cechy (idee / hasła) kultury renesansu.

Uzupełnij informacje o „Odprawie posłów greckich”.

Fabuła Odprawy posłów greckich autorstwa …………………………………………………………………… nawiązuje do ………………………………….. i …………………………………., a dotyczy wydarzeń poprzedzających ………………………………………………………… Dzieło realizuje schemat kompozycyjny ………………………………………………………….., choć twórca przekształcił ten wzorzec (to nie …………………………….. dokonuje  tragicznego  wyboru,  lecz  …………………………………………………….,  a  finałowa  …………………………………………………………….– upadek miasta – jest zapowiedziana, a nie ukazana na scenie). Utwór stanowi realizację renesansowych idei – poeta …………………………………………………………… i używa ………………………………………………………, by mówić o sprawach uniwersalnych – odpowiedzialności ……………………………………… za los ……………………………………. .

Wykonaj polecenia dotyczące „Trenów”.

a) Z tymi ideami filozoficznymi dyskutuje poeta. Krótko scharakteryzuj te idee.

  • epikureizm –…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • stoicyzm – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Na czym polega kryzys światopoglądowy poety? Jakie było rozwiązanie tego kryzysu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Ze strony 127 podręcznika odpowiedz na pytanie: 2, 4, 8, 12, 16 i 22.

Pozdrawiam

Agnieszka Piekarska