Uncategorized

język angielski zawodowy w technice rolniczej

08.04.2020 r. język obcy zawodowy w technice rolniczej:

Temat lekcji: Zakup samochodu- rodzaje samochodów.

Podręcznik strona 24. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://www.sendspace.com/file/v8t1dy

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na str. 24 i wykonujemy zadania 1,2, 3 i 4.

Zad 1. Opowiadamy na pytania:
1. What are some common types of cars? (Jakie są niektóre popularne typy samochodów?).
Some common types of cars include sports cars, hatchbacks, and coupes.
2. What types of cars are best for families? For single people in cities? (Jakie typy samochodów są najlepsze dla rodzin? Dla pojedynczych osób w mieście?)
The best types of cars for families are probably 4-door cars, although minivans can be even better, especally for very large families.
For single people in cities a compact or a two-door coupe or hatchback is probably best.

Słownictwo:
include- obejmować
probably- prawdopodobnie
although- chociaż
especially- zwłaszcza

Zad 2. Słuchamy i czytamy tekst z ulotki. Następnie zaznaczamy poniższe stwierdzenia jako prawdziwe lub fałszywe.

Nagranie tekstu:

Słownictwo z tekstu:
a flier (a flyer- Amerykańska pisownia)- ulotka
stop by- wpaść (zatrzymać się na chwilę)
a dream car– samochód marzeń
a compact- samochód kompaktowy
a sports car– samochód sportowy
a 4-door sedan- 4 drzwiowy sedan
a station wagon (AmE)- samochód typu „kombi” = an estate car (BrE)
a convertible (AmE)=a cabriolet / ˈkæbriəleɪ/  (BrE) samochód typi „cabrio”
four-wheel drive– napęd na 4 koła
a pickup truck- samochód typu „pickup”
a SUV- (Sport Utility Vehicle)- samochód dosłownie pojazd sportowo użytkowy
a deposit- zaliczka, zadatek
save money on gas(AmE/petrol (BrE)- oszczędzac pieniądze na benzynie
a variety of sth- wiele różnych (wiele)
available– dostępny
a sales event– akcja wyprzedażowa
last– trwać

Odpowiedzi do zadań:
1. Convertibles cost less than 4-door sedans- False
2. There ar emany types of minivans available- True
3. The sales event lasts for a week- False

Zad 3. Match the words (1-7) with the definitions (A-G) (Dopasuj słowa do definicji)
1. compact
2. minivan
3. convertible (a cabriolet)
4. hatchback
5. 4-door sedan
6. pickup truck
7. station vagon (estate car)

Definitions:
A. a light truck with an open body
B. a smaller version of a van
C. a car with a removable roof
D. a small car
E. a car with a long body and lots of storage space
F. a car with a door in the back that opens upward
G. a car with four doors and trunk space

Słownictwo:
light- lekki    heavy- ciężki
body (a car body)- karoseria samochodowa
a roof- dach
removable- usuwalny, ruchomy
remove- usunąć
storage space- przestrzeń do przechowywania
trunk space- przestrzeń bagażowa
a trunk (AmE)= a boot (BrE)- bagażnik
open upward (AmE)/upwards (BrE)- otwierać się do góry

Zad 4. Read  the sentence pair. Choose where the words best fit the blanks. (Przeczytaj pary zdań. Wybierz gdzie słowa najlepiej pasują do luk).
1. 2-door coupe/van
A. The passenger _____ carries eight people.
B. The _________ barely fits two people.

2. SUV/sports car
A. Alysa took her _____ on the four-wheel drive mountain trail.
B. Only Sarah and Sue fit in the small _____.

Słownictwo:
a passenger- pasażer, pasażerski
carry- nosić, przewozić
barely– ledwie
fit- tu: mieścić; pasować
a mountain trail- górski szlak

Oczekiwania i praca domowa: Opanować słownictwo z lekcji związane z typami samochodów.
W ramach podsumowania rozwiązać krótkie zadanie na słownictwo z lekcji na platformie Learning Apps (warunek otrzymania obecności na lekcji)
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=p71qncrvn20
Odpowiedzieć krótko (od 3 do 5 zdań na pytania):
1. What type of a car is best for driving in a big city and why?
2. What type of a car is best for travelling long distances and why?
Odpowiedzi na te 2 pytania proszę wysłać na mój adres e-mail do 15 kwietnia 2020 r.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk