Uncategorized

język angielski zawodowy w technice rolniczej III BT 20.05.2020 r.

język angielski zawodowy w technice rolniczej 20.05.2020 r.
Temat lekcji: Części samochodu- wnętrze.

Osoby które nie pisały sprawdzianu tydzień temu proszone są o jego napisanie: (zasady jak do tej pory i jak zostały określone tydzień temu)
quizizz.com/join?gc=5947992

Podręcznik strona 28. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://www.sendspace.com/file/v8t1dy

Cele lekcji:
1. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
2. Rozwijanie słownictwa na temat związany z wyposażeniem wewnętrznym samochodu.

Przebieg lekcji: Wykonujemy zadania od 1 do 5 na str. 28.

Zad 1. Odpowiadamy na pytania:
1. What parts are included inside cars for comfort or entertainment?
Parts included inside cars for comfort are, for example, bucket seats, an adjustable steering wheel or air conditioning. For comfort, cars are equipped with a CD player.
2. What parts are included inside cars for safety?
Parts included inside cars for safety are seat belts and airbags.

include– zawierać
entertainment- rozrywka
safety- bezpieczeństwo
an adjustable steering wheel- regulowana kierownica
be equipped with sth– być w coś wyposażonym

Zad 2. Read the car manufacturer’s website. Then, mark the following statements as true (T) or false (F)- Przeczytaj strone internetową producenta samochodów. Następnie zaznacz poniższe stwierdzenia jako prawdziwe (T) lub fałszywe (F).
1. The RCB can only seat two people.
2. The rearview mirror can be moved electronically.
3. Some RCB models have radio controls on the steering wheel.

Słownictwo z tekstu:
be a must have- być czymś co musisz mieć
interior features- funkcje/możliwości wewnątrz
a bucket seat- siedzenie kubełkowe
a bench seat- kanapa (siedzenie w samochodzie dla 3 osób)
easy-to-use door handle- łatwa w użyciu klamka do drzwi
a window switch- przycisk do otwierania/zamykania okna
a knob- pokrętło/gałka
adjust- dopasować, dostosować
air conditioning- klimatyzacja
a seat belt- pas bezpieczeństwa
a rearview mirror- lusterko wewnętrzne
a shifter- dźwignia zmiany biegów
require– wymagać
design- projektować
be designed with comfort in mind- być zaprojektowanym z komfortem na uwadze

Odpowiedzi: 1F 2T 3T

Zad 3. Read the sentence pair. Choose where the words best fit the blanks- Przeczytaj parę zdań. Wybierz gdzie słowa najlepiej pasują do luk.

1. handle/bucket seat
A. Pull the ______ to open the door.
B. A ______ is deep, round, and comfortable.

2. door panel/bench seat
A. Three people can fit on a ______.
B. The window switch is on the ________.

3. knob/lock
A. The ______ is broken, so don’t leave money in the car.
B. Turn the air conditioning on, it’s the blue _____.

4. window switch/shifter
A. Push the ______; let’s get some fresh air.
B. The ______ is usually behind the steering wheel.

Zad 4. Fill in the blanks with correct words and phrases from the word bank- Uzupełnij luki odpowiednimi słowami i frazami z banku słów:

Word bank: console, rearview mirror, knob, steering wheel, seat belt.

1. Turn the _____________ to adjust the heat.
2. Check the ____________ to see what is beind the car.
3. The _________ controls where the truck is going.
4. Wear your ________ at all times.
5. The controls for the radio are on the ______.

Zad 5. Listen and read the car manufacturer’s website again. What is the car designed to be? – Posłuchaj i przeczytaj stronę internetową producenta samochodów ponownie. Jak jest zaprojektowany samochód?
Nagranie:

Przykładowa odpowiedź: The car is designed to be easy to use and comfortable to drive and travel in.

Oczekiwania i praca domowa:
1. Wykonać zadania. Przeczytać ten fragment strony internetowej producenta samochodów. Posłuchać nagrania.
2. Wykonać ćwiczenie na podsumowanie słownictwa na stronie Learning Apps:
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=pfdyg99wk20

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk