Uncategorized

język angielski zawodowy w technice rolniczej III BT 17.06.2020 r.

język angielski zawodowy w technice rolniczej 17.06.2020 r.
Temat lekcji: Wskaźniki i kontrolki.

Podręcznik strona 30. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://www.sendspace.com/file/gk00cl

Cele lekcji:
1. Rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem na tematy związane ze wskaźnikami na desce rozdzielczej i ich odczytem.
2. Rozwijanie słownictwa związanego ze wskaźnikami i kontrolkami na desce rozdzielczej oraz z ich odczytem.

Przebieg lekcji: Otwieramy książkę na str. 30 i wykonujemy zadania od 1 do 4.

Zad 1. Before you read the passage, talk about these questions. (Odpowiadamy na pytania).
1. What gauges and dials are on the dashboard of a car?
2. When you are driving, which gauges do you check most often.

Przykładowe odpowiedzi:
1. Car dashboards include a few gauges and dials like a speedometer, a fuel guage and an odometer.
2. When driving, I usually check my speedometer and fuel gauge most often.

a gauge- wskaźnik
a dial- tarcza (np. telefonu, zegara)
a dashboard- deska rozdzielcza

Zad 2. Read the column in an auto magazine. Then, mark the following statements as true (T) or false (F) – Czytamy artykuł z czasopisma. Następnie zaznaczamy poniże stwierdzenie jako prawidze lub fałszywe.

1. __ Setting the odometer can help avoid tickets.
2. __ Checking the tachometer can help save fuel.
3. __ Correctly inflated tires increase fuel efficiency.

Słownictwo z tekstu które trzeba przetłumaczyć i przepisać do zeszytu (proszę tłumacząc te słówka zwrócić uwagę na ich wymowę)
Nagranie tekstu: (sprawdzicie wymowę słówek):

measure sth-
savings-
gauge safety-
an instrument cluster-
stay safe-
save many-
a fuel gauge-
run out of gas-
a speedometer-
avoid traffic tickets-
an odometer-
go on a trip-
improve safety-
a tachometer-
waste fuel/money-
prevent overheating
a glance at sth-
a tire pressure gauge-

Zad 3. Match the words (1-5) with the definitions (A-E)- Dopasuj słowa (1-5) do definicji (A-E).
1. ___ battery light
2. ___ tire pressure gauge
3. ___ tachometer
4. ___ dashboard
5. ___ measure

A. a gauge that shows engine rotation
B. a display that warns of electronic problems
C. an instrument panel with gauges and dials
D. to find out the amount, size or degree of something
E. a gauge that shows air pressure.

Zad 4. Fill in the blanks with the words and phrases from the word bank. Uzupełnij luki słowami i wyrażeniami z banku słów.

Word bank:  fuel gauge,  instrument cluster,  odometer,  speedometer,  measures,  temperature,  gauge
1. An ammeter  ______ the flow of electric current.
2. Check the _____ to see if the engine is too  hot.
3. To avoid running out of gas, check the ________.
4. The ______ shows how fast a car is moving.
5. The ______ holds dials and gauges and is located on the dashboard.
6. Harry set the ______ to see how far he will travel on his trip.

Oczekiwania i praca domowa:
1. Wykonać zadania 2,3 i 4, przepisać odpowiedzi na pytania do zadania 1.
2. Przepisać nowe słownictwo do zeszytu  (te z tekstu co jest podane do przetłumaczenia, posłuchać nagrania tekstu żeby zapoznać się z wymową nowych słówek).
3. Osoby które chcą poprawić jeszcze oceny- miały sytuacje pomiędzy (sa już co prawda wystawione, ale jeszcze mogę do czwartku zmienić) niech wyślą zdjęcie z wykonaną pracą domową – zadaniami 2,3 i 4- na mój adres mailowy.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk