Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie 2 FTP

13.05.2020

Temat lekcji pierwszej :

Czy sądzisz że otrzymamy certyfikat?- mówienie.

Temat lekcji drugiej :

Organizmy modyfikowane genetycznie.

Cele:

*Rozwijanie umiejętności mówienia (tworzenie  własnych dialogów, w których inspektor informuje rolników o wynikach przeprowadzonych inspekcji, w jakim terminie uzyskają certyfikaty i jak mają postępować dalej)

*Zapoznanie uczniów ze słownictwem związanym z nasionami (biotech seed, herbicide-resistance, insect-resistance, nitrogen efficiency, drought-resistance, etc.) oraz zwrotami  używanymi w rozmowie przy omawianiu korzyści: The main benefit is that…, We should emphasize the dependability of…, Tests showed that…, That means…

Planowany przebieg lekcji:

1) Podręcznik str.  STUDENT BOOK 3 str.34-39; str 31; str32-33 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf

2)Przeczytaj dialog zad.7 str.31. W luki wpisz brakujące wyrazy i wyrażenia. Wyrazy i wyrażenia podane są niżej .  Upewnij się że znasz znaczenie tych wyrazów:

No more; a little hard to believe; more accurately than; once or twice; adjust your watering; drip irrigation system

3)Do zeszytu przedmiotowego przepisz wyrażenia i zwroty  używane w rozmowie przy omawianiu korzyści. Przetłumacz na język polski.

The main benefit is that…, We should emphasize the dependability of…, Tests showed that…, That means…

4)Na podstawie dialogu z zad.7 str. 31 ułóż własny dialog w którym inspektor informuje rolników o wynikach przeprowadzonych inspekcji, w jakim terminie uzyskają certyfikaty i jak mają postępować dalej). W dialogu użyj wszystkie wyrazy i wyrażenia z zad. 8. str.31.

5)  Przepisz następujące wyrazy do zeszytu przedmiotowego. W słowniczku str.34-39 znajdziesz definicje tych wyrazów. Przepisz definicje do zeszytu. Wyrazy przetłumacz na język polski:

biotech seed; traits; conventional seed; herbicide-resistance; insect-resistance; yield enhancement; nitrogen efficiency; drought-resistance; genetically modified organisms(GMOs); analysis; animal performance assessments;

6) Przykładowy dialog wysyłam na naszą grupę.

Rozwiązanie zadań przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta.