Uncategorized

Język angielski 3CB

12.05.2020

Temat lekcji:

Struktura Państwa i Urzędy.

Cele:

Zapoznanie uczniów ze słownictwem , związanym ze strukturą państwa i urzędami.

Rozwijanie umiejętności mówienia( uczniowie potrafią wymienić nazwy ciał prawodawczych w Polsce i powiedzieć jak często przeprowadzane są wybory w Polsce)

Planowany przebieg lekcji:

1.Do zeszytu przedmiotowego wypisz wyrazy:

Cabinet; form; gain; vote; hold; join; The Parliment; Elections; The top government posts in the country. Obok wyrazów napisz ich tłumaczenie. Bank Słów str.222-223. Link do podręcznika https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf

2.Wykonaj zadanie 8 str.213

3.Wykorzystując zadania 5-7 str.212-213 spróbuj opisać system polityczny w Polsce, wymieniając ciała prawodawcze  i powiedzieć jak często przeprowadzane są wybory w Polsce . The Elections are held every ……….. years)

Rozwiąż zadania . Odpowiedzi przyślij na Messenger lub elikor@onet.pl.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta