Uncategorized

Język angielski zawodowy w rolnictwie 1 CG

12.05.2020
Temat lekcji:
Czy dostałeś mój życiorys zawodowy? – mówienie.
Cele:
*Rozwijanie umiejętności mówienia( uczniowie próbują ułożyć własny dialog- rozmowę w sprawie pracy między pracodawcą (interviewer) i osobą ubiegającą się o pracę (job applicant) na podstawie zadania 7 str.22 STUDENT BOOK 1
*Utrwalenie zwrotów i wyrazów z rozdziału ” Odżywianie zwierząt.”( dopasowywanie wyrazów do definicji; znajdowanie wyrazów/ wyrażeń o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu)
Planowany przebieg lekcji:

1) Podręcznik STUDENT BOOK 1 str.22-23 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf . Wykonaj zadanie 3 str.22. Dopasuj wyrazy do definicji. Zadnie przepisz do zeszytu

2) Wykonaj zadanie 4 str.22. Znajdź wyrazy/ wyrażenia o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu. Wyrazy przepisz do zeszytu.

3)Przeczytaj dialog zad.7 str.23. W luki wpisz następujące wyrazy i wyrażenia. Upewnij się że znasz znaczenie tych wyrazów:
poultry; pig facility; chickens; take a seat; Tell me about; Nice to meet you. Rozwiązanie zadania przepisz do zeszytu.

4)Na podstawie dialogu z zad.7 str. 23 ułóż własny dialog ” rozmowę w sprawie pracy między pracodawcą (interviewer) i osobą ubiegającą się o pracę (job applicant) ” W dialogu użyj wszystkie wyrazy i wyrażenia z zad. 8. str.23. Przykładowy dialog wysyłam na naszą grupę.

Rozwiązanie zadań przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta.