Uncategorized

Język angielski-3CB

28.04.2020.
Temat lekcji: powtórzenie materiału.
Cele :
*Utrwalenie słownictwa związanego z magazynowaniem zbiorów , ze zbiorami , z rozwojem rośliny
*Rozwijanie umiejętności poprawnego używania wprowadzonych na lekcjach wyrazów i zwrotów .
*Próby konstruowania samodzielnych odpowiedzi na pytania , opartych na przeczytanych tekstach z ”Unit 7-9”
Planowany przebieg lekcji;
Podręcznik str. STUDENT BOOK1 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf . Przeczytaj ponownie artykuły na str.16, 18, 20. Przypomnij sobie następujące wyrazy i wyrażenia: leaf, branch, roots, stem, conduct photosynthesis, get plenty of light, maintain growth charts, buds flower, field, crop, yield, package type, package weight, mature, reap, thresh, bunker silo, leveling, ventilation)
Odpowiedz na pytania;
UNIT9
How do farmers store crops in your country?
How can stored crops be damaged ?
UNIT8
What is the name of the company?
What crops is the report about?
Which crop was rained on?
When do farmers harvest crops in your country?
How do farmers gather crops during harvest?
UNIT7
How do plants change as they grow?
What function does each part of a plant serve?
How much space there should be between the rows of seeds?
When should the buds flower?
Odpowiedzi na pytania przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta