Uncategorized

Język angielski-2FTP

31.03.2020
Witam.
1)Temat lekcji:
„Powtórka gramatyki . Czas Past Simple. Zaimki dzierżawcze.”
2)Cele: doskonalenie umiejętności użycia tego czasu oraz zaimków dzierżawczych w zdaniach
3)Plan przebiegu lekcji/zajęć
-powtórzenie wiadomości( przypomnienie zaimków dzierżawczych i form czasowników regularnych i nieregularnych w czasie Past Simple)
4) Materiały i zadania do wykonania
-Uzupełnij luki właściwymi formami czasowników w Past Simple: https://www.e-ang.pl/test,108,Past-Simple-I.html( zadania on-line);
-Z rozsypanych słów ułóż pytania: https://www.e-ang.pl/test,193,Past-Simple-questions-II.html ;
-Uzupełnij luki właściwymi czasownikami Past Simple. Czasowniki podane są nad zadaniem, jest ich więcej niż zdań: https://www.e-ang.pl/test,118,Past-Simple-IX.html
-Wstaw odpowiednie zaimki dzierżawcze odnoszące się do wcześniej wymienionej osoby lub rzeczy aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim: www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-zaimki-test-5.html jh;
-Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach wyrażenia zawierające angielskie zaimki osobowe: http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-zaimki-test-2.html.
Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy. Lekcje on-line poprzez wideo rozmowy są nadal aktualne.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.