Uncategorized

Język angielski-1P4.

21.04.2020.

Temat lekcji: What time do you get up?.

Cele:

*Zapoznanie i poszerzenie słownictwa , związanego z   podawaniem informacji na temat codziennych czynności

* Utrwalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego(znajdywanie w tekście określonych informacji 5)

*Utrwalenie umiejętności tworzenia  wypowiedzi pisemnych: opisywanie wydarzeń życia codziennego

*Utrwalenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego

Planowany przebieg lekcji:

  1. Podręcznik str.88 zad.11. Link do podręcznika w formacie PDF:
    https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf   . Do zeszytu przedmiotowego wypisz czasowniki z ramki. Do czasowników dopasuj wszystkie wyrażenia w danej grupie.( czasowniki i wyrażenia są podane w ramce zad.11)
  2.  Wysłuchaj nagrania. Które z czynności wymienionych w ćwiczeniu 11 wykonują mówiące osoby. Nazwy czynności wypisz do zeszytu.

3. Zadanie 13 str.88 Uzupełnij pytania czasownikami z zad.11 str 88. Odpowiedzi na pytania  napisz w zeszycie

4. Zadanie 5 str. 35 Przeczytaj trzy teksty związane ubiorem. Z podanych możliwości wybierz właściwą, zgodną z reścią tekstu.

5. Rozwiąż zadania . Odpowiedzi przyślij na Messenger lub elikor@onet.pl.

Powodzenia.

Galina Kuchta .