1F4R (Tech)Zdalne Lekcje

Język angielski-1F4R

16.04.2020.

Temat lekcji:
Matura na horyzoncie 2.
Cele:
*Utrwalenie słownictwa związanego z nazwami sportów, czynnościami wykonywanymi w wolnym czasie.
* Określanie głównej myśli tekstu, znajdywanie w tekście określonych informacji (uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące jego ulubionego sportu oraz opisać sportowca którego on podziwia)
Planowany przebieg lekcji:
Podręcznik . Link do podręcznika w formacie PDF:
https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf . Przypomnij sobie słownictwo związane ze sportem str.166-167.
Przeczytaj tekst str.162. Na podstawie informacji w nim zawartych określ , które z podanych zdań w zad.3 str.162 są zgodne z treścią tekstu T/F
Wykorzystując pytania z zadania 3 str.162 przygotuj wypowiedź na temat sportowca, którego podziwiasz
Odpowiedz na pytanie : Do you like playing sport? Why/ Why not?
Rozwiązanie zadań oraz odpowiedzi na pytania proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger.
Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.

Pozdrawiam.
Galina Kuchta.