Uncategorized

język angielski-1B4(2 grupa)

26.03.2020.
Witam wszystkich!
Na naszej grupie klasowej „J. angielski-1B4” na bieżąco otrzymujecie materiały do pracy w domu. Lekcje on-line poprzez wideo rozmowy są nadal aktualne.
Temat lekcji:
1)He’s tall and quite thin – opisywanie ludzi 1.

2) Have got/Has got w zdaniach(powtórzenie zdań twierdzących, przeczących i pytających)

Na stronie internetowej pod adresem:https://studyenglishonline00.blogspot.com/2012/09/have-got.html , oraz   https://english-online.pl/opis-osoby-slownictwo/  znajdziecie informacje dotyczącą użycia  czasownika „have got/has got” , słownictwo przydatne do opisywania wyglądu ludzi oraz  zadania on line. Osoby które nie mogą uczestniczyć w naszej lekcji są proszone o sporządzenie swojej własnej notatki na podstawie materiałów umieszczonych na wyżej wymienionych stronach  oraz materiałów wysłanych przeze mnie na naszą grupę.
W zeszycie przedmiotowym proszę również o wykonanie zadań wysłanych na naszą grupę.
Powodzenia!