Uncategorized

język angielski 07.04.2020 r.

Język angielski 06.04.2020 r.

Temat lekcji: Rozmawianie na temat miejsc, które warto zobaczyć w Nowej Zelandii na podstawie tekstu pt. „Welcome to New Zealand”.

Lekcja 3.7. Podręcznik strona 42.
Przebieg lekcji: Wykonujemy zadania od 1 do 6 na str. 42 i 43.

Zad 1. Odpowiadamy na pytania- przykładowe odpowiedzi:
1. What do you know about New Zealand. Where is it?
The country consists of two main islands. The capital city of New Zealand is Wellington. New Zealand is about 2000 kilometers east of Australia.
2. Do you know what it is famous for? (Czy wiesz z czego jest słynna?)
NZ is famous for its stunning landscapes and wildlife. It is also famous for The Lord of The Rings and kiwi (a type of a bird)
3. What do  you want to find out about the country? (Co chiałbyś dowiedzieć się o kraju?)
I’d like to find out how many people live there and how expensive plane tickets to New Zealand are.

Słownictwo:
consist of sth- składać się z czegoś
a main island- główna wyspa
the capital city- stolica
be famous for sth- być słynnym/znanym z zegoś
stunning landscapes- oszołamiające widoki
wildlife- dzika przyroda/fauna i flora
find out about sth- dowiedzieć się o czymś

Zad 2. Słuchamy a następnie czytamy przewodnik turystyczny. Następnie dopasowujemy każde zdjęcie (A-C) do odpowiedniej wycieczki (1-3).
Odpowiadamy na pytanie: Which place on the map is not mentioned in the text? (Które miejsce na mapie nie jest wspomniane w tekście?)
Nagranie do tekstu: 2.05-

Słownictwo z tekstu:
be free to do sth– móc coś zrobić: Are  you free to use your mobile phone in classes?
explore the local area– zwiedzać okolicę
convenient– dogodny
follow a guidebook– podążaj/stosuj się do przewodnika
an exhibit– eksponat
a tourist attraction– atrakcja turystyczna
an amazing view– niesamowity widoki
a cable car– kolejka linowa
a harbour- przystań
jet lag- zmęczenie wywołane zmianą strefy czasowej (po podróży samolotem)
leave for a five-day tour– wyjeżdżać na 5 dniową wycieczkę
a wonder– cud
a plant- roślina
a variety of birds– wiele różnych ptaków
hire bikes- wypożyczyć rowery
go hiking- pójść na pieszą wędrówkę
such as=like- takie jak
a whale- wieloryb
waterproof clothes– wodoodporne ubrania
travel insurance- ubezpieczenie turystyczne
do outdoor activities- wykonywać zajęcia na świeżym powietrzu
a cosmpolitan city- wielonarodościowe
an ancestral homeland- ojczyzna przodków
an ancestor- przodek
original people- pierwotni ludzie
hot springs- gorące źródła
useful- przydatny
look a bit strange- wyglądać trochę dziwnie

Odpowiedzi: Tour 1- B; Tour 2-C; Tour 3-A.
Christchurch isn’t mentioned in the  text.

Zad 3. Odpowiadamy na pytanie: What is the purpose of each of the three tours in the text? (Jaki jest cel każdej z 3 wycieczek w tekście)

Odpowiedzi: Tour 1- B (explore the country’s capital- zwiedzić stolicę kraju); Tour 2- A (visit country’s natural attractions- odwiedzić nautralne atrakcje kraju); Tour 3-C (to learn about traditional culture- poznać tradycyjną kulturę).

Zad 4. Odpowiedz ustnie na pytania na temat tekstu? (Przykładowe odpowiedzi):
1. What are the tourists probably going to do on the first two days of their stay? (Co turyści prawdopodobnie zamierzają zrobić w pierwsze 2 dni ich pobytu?) à They are probably going to go to the museum or on the cable car to the Botanic Gardens.
2. On the second tour, how many nights are they sleeping in tents? (Na 2 wyciecze, ile nocy śpią w namiotach?) à They are sleeping 5 nights in tents.
3. What animals can you see on this tour? (Jakie zwierzęta możesz zobaczyć na tej wycieczce?)à You can see birds, dolphins and whales.
4. Why is the North Island important to Maoris? (Czemu Północna wyspa jest ważna dla Maoris?) à It is important to them because it is their ancestral homeland.
5. Does the tour guide think it’s a good idea to get a Maori tattoo? (Czy przewodnik turystyczny uważa że to dobry pomysł żeby zrobić sobie tatuaż Maorii?) à No, he doesn’t because it’s a traditional art. and it can look strange back home.

Zad 5. (Odpowiedzi)
1. waterproof
2. cosmopolitan
3. exhibits
4. jet lag
5. tourist attraction
6. ancestral homeland
7. harbour
8. wildlife

Słownictwo z zadania:
an adjective- przymiotnik
describe- opisywać
protect from sth- chronić przed czymś
contain- zawierać
influence sth- wpływać na coś
confused- zdezorientowany
enjoyable- przyjemny
originally- pierwotnie, początkowo
an area- teren, obszar
on the coast- na brzegu
a strong wall- mocny mur, ściana
the natural environment- środowisko naturalne

Zad 6. (Przykładowe odpowiedzi)
1. I think that Cracow and Wroclaw are the most popular with tourists because there are a lot of tourist attractions.
2. The main tourist attractions in Cracow are the Wawel Castle and St Mary’s Church.
3. The natural attractions in my country are the Tatra mountains, lakes, and the Baltic sea.
4. I can go to Zakopane or Kaszuby to experience traditional culture.

popular with tourists- popularne wśród turystów
a lake- jezioro
experience sth- doświadczyć, przeżyć coś

Oczekiwania i praca domowa:
Opanować i przepisać nowe słownictwo z lekcji.
Wykonać ćwiczenia na nowo poznane słownictwo na platformie Learning Apps:
Link do ćwiczeń: https://learningapps.org/display?v=pv00axdq520
Wykonanie ćwiczeń jest warunkiem uzyskania obecności na lekcji.

* Dla chętnych (osoby które chcą poprawić oceny): Zad 7 (Opisz 2 turystyczne atrakcje w Polsce- max 80 słów. Proszę o wysłanie pracy domowej mój adres e-mail- archilczuk@gmail.com

Przykładowy opis poniżej:

One of the most famous tourist attractions in Poland is the trail to Morskie Oko- a crystal clear lake located in the Tatra mountains. The trail is visited by over a milion tourists every year. It offers beautiful mountain views.
Another tourist attraction in my country is the Wawel Castle in Cracow.  The castle was buiilt in the 14th century. Inside the castle, there is the Wawel Cathedral where Polish kings were crowned and buried. There is also a famous art museum.

a trail- ścieżka, szlak
mountain views- górskie widoki
a century- wiek, stulecie
be crowned- być koronowanym
be buried- być pochowanym

W razie pytań archilczuk@gmail.com, kontakt przez dziennik elektroniczny lub  FB.

Ariel Chilczuk