Uncategorized

język angielski 02.04.2020 r. (lekcja nr 2)

Język angielski 02.04.2020 r. (lekcja nr 2)

Temat lekcji: Czasowniki modalne i zdania z podmiotami it i there w zadaniach

Celem lekcji jest powtórzenie czasowników modalnych używanych do wyrażania prawdopodobieństwa oraz poprawne używanie zdań z podmiotami  „there” i „it”.

Przebieg lekcji:
Przeanalizuj poniższą notatkę o życiu czasowników modalnych używanych do wyrażania prawdopodobieństwa/przypuszczeń:

Kiedy chcemy powiedzieć, że coś może być prawdą (używamy wtedy do wyboru: „may”, „might”, „could”) np.:
He may/might/could be wrong. (On może się mylić)
They may/might/could know the truth (Oni mogą znać prawdę)

Kiedy chcemy wyrazić pewność (że coś musi lub nie może być prawdą) używamy wtedy kolejno „must” lub „can’t” np.:
He must be in his room. The light is on. (On musi być w pokoju. Światło jest włączone)
He can’t be at  home. There is no car on the driveway. (On nie może być w domu. Nie ma samochodu na podejździe)

Kiedy chcemy powiedzieć, że coś może nie jest prawdą używamy do wyboru „may not” lub „might not”.
They may not/might not like our new idea. (Może im się nie podobać nasz nowy pomysł).
She may not/might not come to the party. She’s a bit ill. (Ona może nie przyjść na imprezę. Jest trochę chora).

(Wszystko wyjaśnione jest z przykładami na stronie 205)

Zdania z podmiotami „there” oraz „it”. Powinniśmy wiedzieć kiedy używa się „there” a kiedy „it” np.
There are difficult tasks in our coursebook.
It is difficult to do the tasks in our coursebook.

(Zagadnienie to wraz z przykładami jest wyjaśnione na stronie 206)

Wykonujemy zadania 1,2,3 i 4 na str. 155.

Jak już zapoznaliśmy się z notatką na temat czasowników modalnych (str. 205) oraz zdaniach z podmiotami „there” oraz „it” to przystępujemy do wspomnianych zadań. Jak już je wykonaliśmy, sprawdzamy odpowiedzi:

Odpowiedzi do zadań:
Zad 1.
1. could (przypuszczenie; will ma inne zastosowanie m.in. do wyrażania spontanicznych decyzji, próśb, ofert pomocy itp.)
2. might (przypuszczenie; should to powinność)
3. can’t  (mustn’t- używamy do zakazów)
4. must (pewność)
5. may (przypuszczenie; must to do wyrażania pewności lub „wewnętrznego” obowiązku/powinności)

Zad 2.
1. I think it will rain tomorrow, so we’re not going swimming.
2. In these forests, there are many rare species of birds.
3. There was a  tornado in the south of the USA and a lot of people lost their homes.
4. It is dangerous to get too close to an animals mother who’s protecting her babies.

Zad 3.
1A must be covered in snow (pewność ‘pozytywna)- musi być pokryty śniegiem
2B can’t own a cat (pewność ‘negatywna’)- nie może posiadać kota
3C lioness may be pregnant (lwica może być w ciąży)
4A they may find (mogą znaleźć)
5B There were over 200 dogs (Było ponad 200 psów)
6B it snowed (padał śnieg)

Zad 4.

1C plenty of sth- dużo czegoś
2A pick up litter- zbierać odpady
3B it might be a good idea to ….- to może być dobrym pomysłem żeby
4C save electricity- oszczędzać prąd
5C solar panels- panele słoneczne (sun- słońce; sunny- słoneczny)
6A wind farms- farmy wiatrowe (a windmill- młyn, wiatrak do prod. energii)
7B it is easy to be gree (łatwo jest być „zielonym”)

Słówka z zadania:
a handbook- poradnik
be eco-friendly- być przyjaznym dla środowiska
a life tip- wskazówka życiowa
be proud- być dumnym
pick up litter- zbierać odpady
come naturally to us- przychodzić nam naturalnie (być dla nas naturalne, oczywiste)
electronic device- urządzenie elektroniczne
save electricity- oszczędząć prąd
renovate a house- remontować dom
transform sth into sth- przekształcić coś w coś

Oczekiwania i praca domowa: Z tej lekcji należy umieć używać czasowników modalnych do wyrażania prawdopodobieństwa (przypuszczeń, pewności, że coś jest prawdą bądź może być nie prawdą)
Wiedzieć jak konstruuje się zdania z podmiotami „there” i „it”. (Wiedzieć kiedy używa się „there” a kiedy „it”)
Praca domowa: Wykonać Zad 1 i 2 na str 206. (Jest dostępne, wraz z filmikiem z wyjaśnieniem do zadania, na platformie LearningApps) pod linkiem:
https://learningapps.org/display?v=pd9wk667t20  – zad 1
https://learningapps.org/display?v=p1tkuw6vc20  – zad 2

Wykonanie chociaż jednego zadania jest warunkiem uzyskania obecności na lekcji!

Po wykonaniu zadania będziesz mógł/a sprawdzić czy masz poprawne odpowiedzi!

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk