Uncategorized

Historia kl. 1 F4R oraz 1 B4

31. 03. 2020r. TEMAT: Świat po II wojnie światowej. Rywalizacja USA i ZSRR.

Głównym celem lekcji będzie przedstawienie rywalizacji pomiędzy USA i ZSRR oraz omówienie form jej prowadzenia.

WPROWADZENIE DO LEKCJI:

Zimna wojna – okres od zakończenia II wojny światowej do rozpadu ZSRR, podczas którego
rywalizowały między sobą USA i ZSRR oraz ich sojusznicy na bardzo wielu płaszczyznach. W
okresie tym, mimo rywalizacji, nie doszło do otwartej wojny między USA i ZSRR ale nie było też
prawdziwego pokoju. Zimną wojnę cechował wyścig zbrojeń, rozbudowa potencjału nuklearnego,
rywalizacja dyplomatyczna, wywiadowcza oraz wojna propagandowa.

Wyścig zbrojeń:
a) powstanie sojuszy wojskowych

1949 r. powstało NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego. Pakt podpisało 12  państw: USA, Kanada, Islandia, Norwegia, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Belgia, Holandia,Luksemburg, Dania, Portugalia i Turcja.

1955 r. – powstał Układ Warszawski, który skupiał ZSRR i jego wszystkie państwa satelickie.

b) w 1949 r. ZSRR przeprowadził pierwszą próbę z bronią atomową.

ZAGADNIENIA DO TEMATU:

  1. Wojna w Korei  1950-1953 – źródłem wojny koreańskiej stał się dokonany 1948 podział Korei na komunistyczną Koreę Północną oraz Koreę Południową; wojnę rozpoczęła Korea Północna pragnąc objąć systemem rządów komunistycznych cały kraj; 25 VI 1950 jej wojska przekroczyły 38. równoleżnik — granicę między obu państwami; 27 VI Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła wysłanie do Korei sił zbrojnych ONZ (w praktyce USA); oddziałom północnokoreańskim do połowy września udało się zająć niemal cały obszar Korei Południowej; desant amerykański w rejonie miasta Inczhon oraz jednoczesne kontruderzenie z rejonu miasta Pusan doprowadziły do uwolnienia Korei Południowej; w październiku działania wojenne przeniosły się na teren Korei Północnej, która w końcu tego miesiąca znalazła się pod okupacją wojsk ONZ dowodzonych przez generała D. MacArthura; 25 X do wojny włączyła się ChRL, wysyłając kilkusettysięczną armię „ochotników”; nastąpił kilkumiesięczny okres bardzo ciężkich walk amerykańsko-chińskich; V–VI 1951 front ustabilizował się w okolicy 38. równoleżnika; obie strony przeszły do ponad 2-letniej wojny pozycyjnej; trwające od VI 1951 rokowania w sprawie rozejmu zakończyły się w Phanmundzomie 27 VII 1953 podpisaniem umowy o strefie demarkacyjnej (szerokość 4 km) między Koreą Północną a Koreą Południową, ukośnie przecinającej 38°N. – przeczytajcie i zastanówcie się proszę jakie były skutki polityczne wojny w Korei.                                                                                                                                                               

2. Dekolonizacja świata

Dekolonizacja to proces wyzwalania się ludów Afryki i Azji spod zależności kolonialnej po II wojnie światowej, powstawanie nowych niepodległych państw o niskim przychodzie narodowym (tzw. kraje trzeciego świata)

a. Odzyskanie niepodległości przez Indie i Pakistan

Przywódcą duchowym hindusów był Mahatma Gandhi – stosował głównie tzw. bierny opór. Po opuszczeniu Indii przez Anglików w 1947 r. powstały dwa państwa:

Indie – ludność głównie hinduistyczna

Pakistan – ludność głównie muzułmańska

b. Dekolonizacja Afryki

  • wojna w Algierii

– do wybuchu antyfrancuskiego powstania w Algierii doszło w 1954 r.

– po przegranym przez Francuzów referendum w 1962 r. wojska francuskie opuściły Algierię

  • rok 1960 został uznany Rokiem Afryki – 17 państw ogłosiło niepodległość
  • łącznie w latach 1960-64 niepodległość odzyskało prawie 30 państw afrykańskich

3. Chińska wojna domowa –(1927-1950) – między chińskimi komunistami i narodowcami.Przebieg wojny skomplikowało wkroczenie do Chin Japończyków, którzy w 1931 roku zajęli Mandżurię, a w 1937 roku zaatakowali centralne Chiny. Ostatecznie przeciwne strony zjednoczyły się w walce z agresorem i wojna domowa została na dziewięć lat wstrzymana.Wojna wkroczyła w decydującą fazę po zakończeniu II wojny światowej i kapitulacji Japonii latem 1945 roku. Komuniści stopniowo zdobyli przewagę i 1 października 1949 roku Mao Zedong proklamował w Pekinie powstanie Chińskiej Republiki Ludowej . Dzień ten jest uważany za formalny koniec chińskiej wojny domowej, choć walki trwały do maja 1950r.

4. Wojna w Wietnamie – https://pl.khanacademy.org/humanities/us-history/postwarera/1960s-america/v/vietnam-war – na stronie Khan Academy obejrzycie film edukacyjny dotyczący wojny w Wietnamie w języku angielski z polskimi napisami na dole ekranu; obejrzyjcie, wysłuchajcie poszerzając swoja wiedzę historyczną doskonaląc umiejętności językowe.

5. Konflikty na Bliskim Wschodzie  – Utworzenie w 1948 r. Państwa Izrael stało się źródłem wielu konfliktów na Bliskim Wschodzie. Państwo to nie zostało zaakceptowane przez kraje arabskie. Także ludność arabska , która od wieków mieszkała w Palestynie i po powstaniu Izraela znalazła się na terytorium tego państwa, nie pogodziła się ze swym statusem. Najpoważniejszym i najdłużej trwającym jest konflikt izraelsko –arabski, w wyniku którego miały miejsce cztery wojny izraelsko-arabskie (od czasu powstania państwa Izrael) były to :
I wojna- wojna palestyńska,
II wojna- wojna sueska,
III wojna- wojna sześciodniowa,
IV wojna- wojna Jom Kippur – Zastanów się, jakie były przyczyny konfliktów na Bliskim Wschodzie.

6. Rywalizacja między USA i ZSRR.

PODSUMOWANIE LEKCJI

Uzupełnieniem wiadomości może być prezentacja podsumowująca materiał –

https://prezi.com/vi5rihshe0oq/swiat-po-ii-wojnie-swiatowej-rywalizacja-usa-i-zsrr/

oraz informacje w podręczniku – s. 278.

Jako pracę domową proszę abyście w oparciu o udostępniony materiał wyjaśnili pojęcie „dekolonizacja”  oraz krótko opisali biogramy 2 postaci: Mao Zedong i Mahatma Gandhi. – proszę aby ta część pracy została spisana na 1 stronie.

dla chętnych – karta pracy- Hist_Pgim_Po_prostu_Karta_pracy_43_Swiat_po_II_wo_2015_16_(1)

                                          w karcie tylko część wolnych pół możliwa jest do uzupełnienia, dlatego                                                      zadanie 1 robicie tylko w rubryce-strony konfliktu, natomiast zad.2 w całości.

Efekty pracy, jako potwierdzenie Wasze aktywności, proszę przesyłać na adres e-mail zelaga@wp.pl lub dziennik elektroniczny wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę ( to ważne ze względu na organizacje mojej pracy i sprawność oceniania).

! Oczekuję również na Wasze prace z poprzedniego tematu- Dominacja ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej- przypominam, że były to krótkie odpowiedzi na 4 pytania (dla wszystkich) oraz 2 pytania (dla chętnych).

Termin przesyłania prac – proponuję 04.04.2020r. 

W razie pytań proszę o kontakt na komunikatorze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 lub w innym terminie po uzgodnieniu z osoba zainteresowaną.

 

Pozdrawiam i życzę sukcesów!

Agnieszka Żelazowska