Uncategorized

Historia i Społeczeństwo 3 FT

Witam,

zaczynamy zdalną naukę historii!

25. 03. 2020r. Temat: Od absolutyzmu do republiki.

Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałem w podręczniku ze stron od 49 do 60 ( Obywatele czy poddani oraz Elementy feudalizmu w czasach nowożytnych)

Zagadnienia do lekcji:

1. Rewolucja angielska (1640-1660 r.)

a. przyczyny

– konflikt religijny między purytanami a Kościołem anglikańskim

– konflikt między Jakubem I i Karolem I z dynastii Stuartów a parlamentem

b. wybuch rewolucji i początek wojny ze Szkocją

c. przebieg wojny domowej w Anglii między rojalistami (zwolennicy króla) a stronnikami parlamentu

d. Anglia republiką – 1649 r.

e. rządy Oliviera Cromwella

f. przywróceni monarchii w Anglii i panowanie Karola II Stuarta i Jakuba II Stuarta

g. „chwalebna rewolucja”

2. Nowożytna myśl polityczna

a. Thomas Hobbes – Lewiatan (sformułowanie koncepcji umowy społecznej)

b. John Locke – Dwa traktaty o rządzie (koncepcja ograniczonej monarchii konstytucyjnej)

c. Charles de Montesquieu (Monteskiusz) – Duch praw (zasada trójpodziału władzy)

d. Jean-Jacques Rousseau – Umowa Społeczna (opis demokracji idealnej)

3. Dualizm gospodarczy w Europie

a. kształtowanie się kapitalistycznych stosunków gospodarczych w Europie zachodniej

b. rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Europie środkowej

– folwark pańszczyźniany – duże gospodarstwo rolne produkujące na sprzedaż w oparciu o pańszczyznę (nieodpłatną pracę) w zamian za prawo użytkowania ziemi będącej własnością właściciela folwarku

4. Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich

a. zniesienie poddaństwa osobistego chłopów na terenie Księstwa Warszawskiego – 1807 r.

b. uwłaszczenie chłopów – nadanie im uprawianej ziemi na własność

 

Na podstawie wiadomości w podręczniku  (ss. 50-60) oraz prezentacji: https://prezi.com/9vonjyijj6la/elementy-feudalizmu-w-czasach-nowozytnych/

poproszę o uzupełnienie Karta Pracy kl. III

Będzie to forma sprawdzenia Waszej aktywności i zaangażowania – mój adres e-mail – zelaga@wp.pl (proszę wpisać w tytule wiadomości imię i nazwisko oraz klasę – ważne !)

Wszelkie pytania proszę kierować na e-dziennik lub poprze komunikator.

Pozdrawiam

Agnieszka Żelazowska