Uncategorized

Geografia 4 FTP + 4 RTM (rozszerzenie)

20.04.2020 r.

Temat: Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa – usystematyzowanie wiadomości.

Następstwa ruchu obiegowego Ziemi:

  1. Zjawisko roku, który jest jedną z podstawowych miar czasu, a dla ludzi oznacza konieczność stosowania kalendarza.

  2. Zmiana wysokości Słońca w południe w ciągu roku.

  3. Zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca na linii horyzontu w ciągu roku.

  4. Dzień i noc polarna, które zdecydowanie ograniczają możliwości funkcjonowania ludzi poza kołami polarnymi.

  5. Powstanie 5 stref oświetlenia Ziemi, które stwarzają bardzo różnorodne i odmienne warunki do życia i gospodarowania.

  6. Powstanie stref klimatycznych, które są konsekwencją zróżnicowanego oświetlenia Ziemi, a ponadto silnie wpływają na strefowość występowania roślin i gleb.

  7. Zmienność pór roku ma wpływ głównie na rolnictwo, ale także na inne dziedziny gospodarki.

Materiał do utrwalenia znajduje się na platformie https://epodreczniki.pl/a/nastepstwa-ruchu-obiegowego-ziemi/DwD7hrh0N .

Proszę wykonać ćwiczenia z działu zadania celem utrwalenia oraz test https://epodreczniki.pl/a/ziemia-i-jej-obraz-na-mapie-ruchy-ziemi-i-ich-nastepstwa-podsumowanie/D14y2WW13. Warto sprawdzić swoje wiadomości przed maturą.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan