1CG (SB_I)Zdalne Lekcje

Biologia ICG

20.04.2020

Zagrożenia różnorodności biologicznej
1. Proszę o przeczytanie z podręcznika tematu str. 127 zwracając uwagę na:
– współczesne wymieranie gatunków w porównaniu z poprzednimi wymieraniami, z uwzględnieniem tempa i przyczyn
– działalność człowieka jako zasadnicza przyczyna wymierania gatunków
– przyczyny niszczenia siedlisk i ekosystemów
– gatunki obce i inwazyjne
– wpływ rolnictwa na różnorodność biologiczną
– eksploatacja zasobów przyrody
– gatunki wymarłe
2. Proszę o zapoznanie się z wykładem Zagrożenia różnorodności biologicznej -dostępnym w podanym linku
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/843886
artykuł Losy Ziemi
https://losyziemi.pl/konczy-sie-roznorodnosc-biologiczna-na-naszej-planecie-w-44-lata-liczebnosc-gatunkow-kregowcow-spadla-o-60-procent
3. Notatka
Współcześnie obserwuje się spadek różnorodności biologicznej charakteryzujący się bardzo szybkim i stale rosnącym tempem. Główną jego przyczyną jest działalność człowieka.
Głównymi przyczynami wymierania gatunków są; niszczenie siedlisk, konkurencja z gatunkami inwazyjnymi, bezpośrednia eksploatacja zasobów przyrody, tępienie niektórych gatunków przez człowieka i wtórne wymieranie gatunku zwornikowego.
Gatunek zwornikowy – to gatunek kluczowy dla funkcjonowania ekosystemu, mimo że nie dominuje w nim liczebnie. Wyginięcie jego powoduje zakłócenia w łańcuchu pokarmowy oraz zależnościach międzygatunkowych, co prowadzi do ginięcia kolejnych gatunków.
Uzupełnieniem notatki będzie Wasza odpowiedź na pytanie:
Wymień jakie zagrożenia dla różnorodności biologicznej stwarza rolnictwo
Praca domowa
Karty pracy (załącznik 1,2)
Zagrożenia różnorodności (załącznik 1)
zagrożenia różnorodności (załącznik 2)
Karty prace prześlę Wam na mail
Proszę o rozwiązanie zadań , (załącznik 1,2) i odesłanie ich na adres e-mail: joannamichaluk@gmail.com
W razie pytań proszę o kontakt przez messenger, adres e –mail : joannamichaluk@gmail.com
Dziękuje i zapraszam do pracy!
Joanna Michaluk