Uncategorized

Geografia 3 MTP gr.1

30.04.2020r.

Temat:Transport lądowy na świecie.

Celem lekcji jest poznanie wad i zalet transportu lądowego oraz opisanie sieci transportowej.

Transport towarzyszył ludziom od zawsze. Najprostsza definicja transportu to przemieszczanie przedmiotów transportu – ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu różnorodnych środków – samochodów, pociągów, statków, samolotów.

Kryterium podziału transportu jest najczęściej środowisko, w którym się odbywa:

  • transport lądowy
  • wodny
  • powietrzny

Rodzaj zastosowanego środka transportu oraz infrastruktura transportowa ( sieć transportowa, inwestycje towarzyszące) wpływają na efektywność świadczonej usługi transportowej.

  1. Proszę na podstawie podręcznika strona 222 wypisać czynniki warunkujące rozwój sieci transportowej.
  2. Na stronie https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-na-swiecie/D4gf8WJUL rozdział 3, 4 5 oraz w podręczniku strona 223 i 224 poruszone są zagadnienia dotyczące transportu samochodowego i kolejowego na świecie.
  3. Proszę w notatce uwzględnić wady i zalety transportu samochodowego, kolejowego.
  4. Na podstawie danych z e -podręcznika – Małego Rocznika Statystycznego Polski 2014 wypisz po 3 państwa: o największej liczbie samochodów ciężarowych w 2011 roku, o największej pracy przewozowej transportem samochodowym w 2010 roku , o największej pracy przewozowej transportem kolejowym w 2011 roku.
  5. Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie odesłanie informacji zwrotnej ze zdjęciem punktu 4 z lekcji i przesłanie do mnie do dnia 02.05.2020 do godziny 20.

Dla zainteresowanych szybkim transportem kolejowym polecam stronę o francuskiej kolei TGV https://koleo.travel/francja/szybkie-pociagi-tgv/ .

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik.

Pozdrawiam. Mariusz Kaczan