Uncategorized

Podstawy gastronomii I PT

30.04.2020r.

Temat: Dobra Praktyka Higieniczna

Dobra praktyka Higieniczna określa działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełnione oraz kontrolowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności.

Swoim zasięgiem GHP obejmuje:

  1. Budynki zakładu i otoczenie
  2. Maszyny i urządzenia
  3. Procesy mycia i dezynfekcji
  4. Usuwania odpadów i ścieków
  5. Kontrola obecności szkodników
  6. Kontrola jakości wody
  7. Higiena personelu
  8. Szkolenia pracowników

 

W celu realizacji tematu proszę o zapoznanie się z prezentacją:

Dobra Praktyka Higieniczna

https://centrum.jakosci.pl/standard,jakosc-i-bezpieczenstwo-zdrowotne-zywnosci-systemy-zapewnienia-jakosci.html

Po dokładnym zapoznaniu się z informacjami proszę  krótko scharakteryzować zakres GHP w poszczególnych punktach

Pozdrawiam