Uncategorized

Geografia 2FTP+2BT(gr. rozszerzenie)

14.05.2020r.

Temat: Ruchy epejrogeniczne oraz izostatyczne.

Celem lekcji jest wyjaśnienie podobieństw i różnic między ruchami epejrogenicznymi a izostatycznymi .

Litosfera podlegała i ciągle podlega przemieszczeniom pionowym i poziomym wskutek działania sił endogenicznych i egzogenicznych.

Ruchy epejrogeniczne ruchy lądotwórcze prowadzą do powstawania nowych struktur kontynentalnych. Są to ruchy pionowe i powolne wywołane czynnikami endogenicznymi.

Ruchy izostatyczne – ruchy pionowe i powolne spowodowane procesami endogenicznymi i egzogenicznymi.

Zagadnienia do realizacji:

  1. Przyczyny ruchów epejrogenicznych
  2. Przykłady ruchów obniżających i wznoszących.
  3. Przyczyny ruchów izostatycznych.
  4. Przykłady współcześnie występujących ruchów izostatycznych.

Proponuję materiał dydaktyczny zamieszczony w podręczniku strona 218-219 , http://geografia24.pl/ruchy-litosfery/ oraz króciutki film https://www.youtube.com/watch?v=wBTL7FDMx_s , który warto obejrzeć.

Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie napisanie online zapowiedzianej kartkówki – godzina 10.50 wyślę link do strony.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam życząc powodzenia.

Mariusz Kaczan