2CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Technika w rolnictwie 2CB

14-05-2020

Temat: Mechanizmy jezdne – mechanizm hamowania.

Celem lekcji jest poznanie elementów budowy układu jezdnego pojazdów.

I. Otwórz dokument Mechanizmy, zespoły i układy pojazdów stosowanych w rolnictwie i zapoznaj się z jego treścią na stronach 12-13, zwracając szczególną uwagę na:

  1. Jakie jest zadanie układu hamulcowego?
  2. Jak można podzielić hamulce?
  3. Jaka jest budowa i działanie hamulców szczękowo-bębnowych uruchamianych hydraulicznie?

Opublikował Leszek Koczkodaj