Uncategorized

Geografia 1FTR

22.05.2020r.

Temat: Typy genetyczne gleb.

Celem lekcji jest poznanie   głównych typów gleb strefowych i astrefowych na kuli ziemskiej.

Czynniki glebotwórcze sprawiają, że powierzchniowa warstwa zwietrzeliny skalnej przekształca się w glebę. Proces glebotwórczy powoduje  przekształcanie skały macierzystej w glebę określonego typu oraz dalszy jej rozwój. Od jego przebiegu zależą: budowa profilu gleby, układ i grubość poziomów glebowych oraz jej właściwości fizyczne i chemiczne. Proszę obejrzeć na platformie epodreczniki jak przebiega proces glebotwórczy animacja  .

Po zapoznaniu się z materiałami w podręczniku oraz na stronie   https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DYPkPIc9z

dokonajcie podziału gleb na:

  • strefowe (tundrowe, bielicowe, brunatne, płowe, czarnoziemy, kasztanowe, szaroziemy, buroziemy, ferralitowe, cynamonowe)
  • astrefowe (mady, rędziny, czarne ziemie, bagienne, wulkaniczne, górskie)

Celem sprawdzenia czego nauczyliście się wykonajcie  ćwiczenia

Wiadomości i umiejętności z dzisiejszej lekcji będą sprawdzone za dwa tygodnie (test)

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Pozdrawiam.

M.Kaczan