Uncategorized

Geografia 1 FTR

19.06.2020r.

Temat: Krajobraz najbliższej okolicy -zajęcia terenowe.

Celem lekcji jest poznanie sposobu zagospodarowania najbliższej okolicy i nabycie umiejętności wyznaczania kierunków świata w terenie.

Czas realizacji 1 jednostka lekcyjna

  1. Przypomnienie definicji: horyzont, linia widnokręgu.

Horyzont jest okręgiem na sferze niebieskiej położonym w płaszczyźnie poziomej. Z punktu widzenia obserwatora to linia, która powstaje w miejscu styku widocznej części danego terenu ze sklepieniem niebieskim.

Widnokrąg to linia pozornego „styku” nieba i ziemi Na płaskim, niezabudowanym terenie oraz na morzu widnokrąg ma regularny kształt okręgu. Zazwyczaj jednak stoimy na ziemi, a wokół siebie mamy mniej lub bardziej pofałdowany teren oraz zabudowania, roślinność i inne obiekty. Wszystko to sprawia, że widziana przez nas linia widnokręgu ma nieregularny, skomplikowany przebieg

Termin „horyzont” jest często mylony z terminem „widnokrąg. Mówiąc, że coś widzimy na horyzoncie, w rzeczywistości mamy na myśli widnokrąg.

  1. Wyznaczanie kierunków

Obserwacje wędrówki Słońca pozwoliły człowiekowi określić cztery strony świata, zwane kierunkami głównymi. Wyznaczają je dwie prostopadłe do siebie linie wytyczone umownie na powierzchni Ziemi. Jedna linia wskazuje kierunki wschód i zachód. Druga linia określa południe i północ. http://www.geografia.lo4.poznan.pl/opracowania/orientacja%20w%20terenie.pdf

https://prezi.com/bukbib69uvxb/metody-wyznaczania-kierunkow-geograficznych/

  1. Opis elementów krajobrazu

Korzystając z wyznaczonych kierunków podziel linie widnokręgu na ćwiartki, a następnie dokonaj opisu widocznych elementów krajobrazu: ukształtowania powierzchni, naturalnej roślinności, sposobu użytkowania terenu (np. pola orne,pastwiska, obszary zabudowane), obiekty hydrologiczne (np. oczko wodne, rzeka), inne charakterystyczne obiekty geograficzne,jak np. sieć transportowa -drogi,tory, sieci energetyczne, zakłady produkcyjne, ośrodki wypoczynkowe itp.

Pozdrawiam.

M.Kaczan