PSYCHOLOG SZKOLNY

Psycholog szkolny: Informacja dotycząca stypendium za wyniki w nauce

Przypominamy, iż uczniowie, którzy uzyskali średnią 4,00 lub wyższą powinni wskazać aktualny numer konta, na który będzie przelane stypendium. Druki dostępne są w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy. Wypełniony i podpisany druk należny złożyć w sekretariacie.
W tym roku szkolnym z uwagi na epidemię, opóźnione praktyki zawodowe i klasyfikację jednej z klas; przewiduje się przesunięcie wypłaty stypendium (z lipca na sierpień).

Anna Gronowska