1CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Geografia 1 CB

07.04.2020.

Temat: Zewnętrzne procesy modelujące powierzchnię Ziemi – erozja, transport, akumulacja i wietrzenie.

Głównym źródłem czynników zewnętrznych jest energia słoneczna, która stanowi przyczynę większości zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze. Do formowania się rzeźby powierzchni ziemi wskutek działania procesów zewnętrznych przyczynia się też przyciąganie ziemskie, które powoduje przemieszczanie się skał wody czy lodowców.

Procesy zewnętrzne mogą być: erozyjne (niszczące) lub akumulacyjne (twórcze).

Do zewnętrznych procesów geologicznych zaliczają się:

  • wietrzenie skał zachodzące pod wpływem czynników atmosferycznych

  • grawitacyjne ruchy masowe, czyli przemieszczanie się produktów wietrzenia pod wpływem grawitacji

  • erozję, czyli mechaniczne niszczenie podłoża materiałem transportowanym przez wodę, wiatr czy lodowiec

  • transport, czyli przenoszenie produktów niszczenia innych skał

  • akumulację, czyli osadzanie materiału skalnego.

Warto obejrzeć film typach wietrzenia i ruchach masowych – https://www.youtube.com/watch?v=q82RJD8Lyao oraz „Czym jest erozja. Wszystkie jej rodzaje na pustyni Wadi Rum w Jordanii” https://www.youtube.com/watch?v=V39PWfdfRzo .

Potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie dokonanie podziału wietrzenia w zeszytach przedmiotowych  i przesłanie do mnie do dnia 14.04.2020 do godziny 20.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkiej Nocy.

Mariusz Kaczan