Uncategorized

Geografia 4 FTP + 4 RTM

07.04.2020

Temat: Człowiek w przestrzeni przyrodniczej – ćwiczenia utrwalające.

Środowisko geograficzne-to ogół przyrody ożywionej i nieożywionej. Do naturalnych elementów środowiska należą: budowa geologiczna, ukształtowanie powierzchni terenu, klimat, wody, gleby, oraz świat organiczny. Sztucznymi składnikami środowiska geograficznego są: infrastruktura osadnicza, transportowa, przemysłowa, jak również rolnictwo. Poszczególne elementy środowiska geograficznego są ściśle ze sobą powiązane.

Działalność człowieka, wprowadzane przez niego zmiany, wytwarzane przedmioty i substancje prowadzą do powstawania środowiska cywilizacyjnego, które często zakłóca prawidłowe działanie środowiska przyrodniczego.

Przypominamy dzisiaj pojęcia:

  1. determinizm geograficzny (absolutna zależność człowieka od środowiska geograficznego)

  2. determinizm środowiskowy (środowisko przyrodnicze ma decydujący wpływ na procesy społeczne zachodzące na naszej planecie)

  3. indeterminizm nihilizm geograficzny (negacja wpływu środowiska geograficznego na rozwój społeczno – gospodarczy)

  4. posybilizm geograficzny ( równowaga, współzależność i wzajemne oddziaływanie zarówno czynników naturalnych, przyrodniczych, jak i społeczno- ekonomicznych)

  5. rozwój zrównoważony (zakłada rozwój społeczeństw przy poszanowaniu względów ekologicznych)

Warto przypomnieć sobie zagadnienia oglądając prezentacje: https://prezi.com/ib2om5p6wyxz/czowiek-w-przestrzeni-przyrodniczej/

https://prezi.com/4cscqa6ierad/czowiek-w-przestrzeni-przyrodniczej-wpyw-dziaalnosci-cz/ oraz rozwiązując test – człowiek w przestrzeni przyrodniczej.

Potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach jest rozwiązanie wybranych 3 pytań z testu i przesłanie do mnie do dnia 14.04.2012 do godziny 20. Wszystkie pytania polecam szczególnie zdającym geografię.

Test -człowiek w przestrzeni przyrodniczej

Powodzenia.

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.

Mariusz Kaczan